HORISONT EUROPA

Stortinget har nå bestemt at Norge skal delta i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa.

Nå starter Horisont Europa

Rektor oppfordrer fagmiljøene til å delta på EUs oppstartsarrangementer for det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet i juni og juli.

Publisert Sist oppdatert

HORISONT EUROPA 2021-2027

EUs nye program for finansiering av forskning og innovasjon med et budsjett på 95,5 millarder euro.

Mål: Å takle klimaendringene, oppfylle FNs bærekraftsmål og styrke EUs konkurrransekraft og vekst.

Norge er med som "Associated Country" og kan delta på linje med EU-land.

Tre hovedpilarer:

 • Excellent Science
 • Global Challenges and European Industrial Competetiveness
 • Innovative Europe

Les mer om programmet

Stortinget har nå bestemt at Norge skal delta i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Programmet går fra 2021 til 2027 og deltakelsen vil ha stor betydning for norsk forskning og innovasjon. Les mer hos Forskningsrådet.

Horisont Europa blir en viktig kilde til finansiering, internasjonalt samarbeid og utvikling ved Universitetet i Bergen i årene som kommer.

Rektor Margareth Hagen

– Å delta i Horisont Europa gir oss muligheten til å samarbeide med de beste aktørene i verden, samtidig som det gir tilgang til gode internasjonale forskere, forskningsfunn, nettverk og teknologier, sier rektor Margareth Hagen. Kvaliteten på forsknings- og innovasjonsarbeidet vil også øke når vi samarbeider internasjonalt, legger hun til.

– Jeg oppfordrer alle fagmiljøer til å sette seg inn i mulighetene i Horisont Europa, og en god start vil være å delta på de første, store arrangementene i regi av EU-kommisjonen, sier Hagen.

Sammen med fakultetene vil UiB komme tilbake med flere konkrete planer for hvordan vi kan støtte forskere som vil utvikle prosjektsøknader til Horisont Europa.

EUs forsknings- og innovasjonsdager (R&IDays)

23.-24. juni inviterer EU-kommisjonen til digitale European Research and Innovation Days. Dette er EUs årlige arrangement for forsknings- og innovasjonspolitikk som samler tusenvis av forskere, politikere og andre for å diskutere og forme fremtiden for forskning og innovasjon i og utenfor Europa. Årets program markerer starten på Horisont Europa og vil kunne gi nyttig informasjon innen konkrete forskningstema og om Horisont Europas utforming og programområder. Program og påmelding

EUs informasjonsdager om Horisont Europa

EUs informasjonsdager om Horisont Europa foregår mellom 28. juni og 9. juli. Disse er digitale og åpne for alle. De vil gi nyttig informasjon for søkere om de spesifikke delene av programmet og det er mulig å sende inn spørsmål.

Ni tema blir behandlet på disse datoene:

 • 28. juni: Infrastructures
 • 20. og 30. juni: Digital, Industry & Space (cluster 4)
 • 30. juni: Civil Security for Society (cluster 3)
 • 1. juli: Culture, Creativity & Inclusive Society (cluster 2)
 • 1. juli: The Marie Skłodowska-Curie Actions: what's new under Horizon Europe
 • 2. juli: Health (cluster 1)
 • 5. og 6. juli: Climate, Energy & Mobility (cluster 5)
 • 7. og 8. juli: Food, Bioeconomy, Natural resources, Agriculture & Environment (cluster 6)
 • 9. juli: European Research Area (ERA) & Widening

Program og mer informasjon

UiB satser bredt og langsiktig på å utvikle flere fremragende forskningsmiljø. Samtidig ligger det et potensiale for UiB i å orientere seg mer mot de tematiske klyngene under Pillar 2 som representerer over femti prosent av budsjettet til Horisont Europa.

–UiB har gode muligheter til å styrke seg i de tematiske klyngene, og delta sterkt på den europeiske kunnskapsarenaen. Horisont Europa spenner svært bredt faglig. Informasjonsdagene til EU er en god ressurs for å forstå bedre hva som ligger i de spesifikke delene av Horisont Europa, og i de tematiske klyngene spesielt, avslutter Hagen.

Powered by Labrador CMS