I VINDEN

Fadderkoordinator Julie Strand forberder helgens fadderopplærig.

-Jeg vil lage den beste studiestarten

Julie Strand er ansatt som fadderkoordinator ved Universitetet i Bergen. I fredag gjør hun de siste forberedelsene før det braker løs med velkomstuke og nye studenter.

Publisert Sist oppdatert

I VINDEN

Navn: Julie Strand, fadderkoordinator ved UiB

Aktuell med: Koordinator for alle fadderne ved UiB som skal ta i mot de nye studentene under Velkomstuken

Hvorfor ville du være fadderkoordinator?

Jeg ville bidra til å lage den beste studiestarten for alle de nye studentene på UiB, også vil jeg endre litt av det fokuset rundt fadderaktivitetene og velkomstuken.

Hvordan står oppgavene til dine forventningene?

Jeg er så heldig at mange av oppgavene mine har jeg fått lov til å være med å forme selv. Jeg har fått oppfylt en del av mine forventninger, men jeg har vel også innsett at jeg hadde litt for mye jeg hadde lyst til å få til, og at det derfor er noen ting jeg ikke får gjort og må la ligge til neste fadderkoordinator

Hva gleder du deg mest til under velkomstuken?

Å se alle de, nye spente studentene den første dagen og ikke minst å se hvordan de responderer på aktivitetene vi har planlagt.

Hva er du mest glad for å ha fått til så langt?

Jeg er stolt over mye av det jeg har fått til så langt. Det har blitt en rekke arrangementer som inkluderer alle studentene. Arrangementer som har blitt mer varierte og spennende. Ellers er jeg stolt over å ha utviklet en rekke ressurser til fadderstyrene og fadderne, som jeg håper kan bidra til at de gjør en best mulig jobb.

Hvorfor bør vi ha en velkomstuke?

Jeg tror det er viktig at man har en studiestart der fokuset ikke nødvendigvis kun ligger på undervisningen, men at man også får en mykere start der man har anledning til å faktisk oppleve det å bli kjent med medstudenter i en annen setting enn i forelesning. Forskning viser at velkomstuken, og arrangementene som skjer i denne uken, har betydning for hvorvidt man trives og fortsetter på studiet. I velkomstuken legger studentene grunnlaget for en god studietid.

Fem kjappe:

Rektor for en dag – hvilken sak tar du først tak i?

Tre saker jeg ikke kan velge mellom. Mer tilrettelegging for å inkludere alle studenter ved UiB. Enklere å ta fag på tvers av studieprogram og fakultet. Mer uformell kontakt mellom foreleser og studenter. En hemmelighet; jeg var redd for sånn alle mine forelesere til tredje året mitt og turte ikke spørre dem et eneste spørsmål. Kaster også inn dette med å skape et bedre lavterskel psykisk helsetilbud til både studenter og ansatte.

Hva gjør du helst når du ikke er på UiB?

Jeg er alltid på UiB – neida, jeg er glad i å være akti med blant annet turer i fjellet, løping, klatring, svømming, sykling

Kan du anbefale en bok flere UiB-folk bør lese?

Ekte psykologinørd her – jeg tror alle bør lese en eller annen innføringsbok i psykologi. Jeg tror verden hadde vært en liten smule bedre om vi alle bare forstod litt mer om hvordan mennesker fungerer.

Du får en tidsmaskin! Til hvilken tid drar du til og hvorfor?

Stolt psykologinørd her igjen – jeg ville vel dratt tilbake til starten av 1900 – tallet for å forsøke å forstå hvordan Freud kom frem til alle disse tankene sine.

Hvilket sted i Bergen viser du først til en som er ny i byen?

Den blå steinen – det er en møteplass alle må vite om. I tillegg må alle som bor i Bergen oppleve er solnedgangen på Løvstakken og pizza på Villani.

Powered by Labrador CMS