NYHET

Inge Jonassen og Tore Burheim.
Instituttleder ved Institutt for informatikk, Inge Jonassen og IT-direktør ved UiB, Tore Burheim.

IT-samarbeid for bedre informasjonssikkerhet

Institutt for informatikk og IT-avdelingen har inngått en avtale med sikte på å bedre UiBs informasjonssikkerhet. Avtalens hovedfokus er å kombinere høy informasjonssikkerhet med gode IT-tjenester til forskning og undervisning.

Avtalen innebærer også at IT-avdelingen tar over drift og teknisk forvaltning av Institutt for informatikk sine IT-tjenester og infrastruktur.

– I takt med økt et trusselnivå og større risiko er det behov for konsentrasjon av kompetanse og kapasitet innen drift og forvaltning av informasjonsteknologi, sier instituttleder Inge Jonassen ved Institutt for informatikk.

Han forteller at både de faktiske sikkerhetsutfordringene og kravene til dokumentasjon, struktur og rutiner innen etterlevelse overgår det et institutt eller en forskergruppe kan klare alene, både med tanke på kompetanse, kapasitet og kontinuitet.

– Institutt for informatikk er kjent for å drive ledende forskning innen informatikk, men det er ikke god bruk av våre ressurser å sette opp et eget team som er i stand til å sikre drift og forvaltning av IT-systemet i et stort heterogent miljø som UiB. Vi er glade for at IT-avdelingen kan ta ansvar for dette, sier Jonassen.

– Viktig milepæl

– Trusselnivået og sikkerhetsutfordringene innen akademia har økt dramatisk de to-tre siste årene, og det er nødvendig å konsentrere kompetanse og kapasitet for å sørge for kvalitet og sikkerhet på UiB. Jeg ser på denne avtalen som en viktig milepæl, sier IT-direktør Tore Burheim.

Han legger til at prosjektets utfordring er å sørge for å møte forskerne og forskergruppenes behov for gode IT-tjenester som bidrar til å løfte forskningen.

– Vi må bygge gjensidig tillit og felles innsats, og det skal vi gjøre gjennom samarbeid. Jeg opplever også at forskergrupper på Institutt for informatikk arbeider med utvikling metodisk og teknologisk på et avansert nivå som er i tråd med vår tenkning på området. Det er et stort potensial i et samarbeidet mellom IT-avdelingen og Institutt for informatikk når fremtidens forskningssystemer skal bygges, avslutter Burheim.

Ansetter studenter på deltid

Avtalen mellom IT-avdelingen og Institutt for informatikk innebærer også at IT-avdelingen vil tilby deltidsjobb til studenter innen informasjonssikkerhet og informatikk, og at de vil stille til rådighet e-infrastruktur og anonymiserte datasett til instituttets satsing på utdanning innen informasjonssikkerhet. Flere studenter er allerede ansatt på deltid i prosjektet.

 

Powered by Labrador CMS