TJENESTEUTVIKLINGSDAGEN

Tjenesteutviklingsdagen 11. april blir en god arena for nettverksbygging og samarbeid på tvers.

Stor interesse for Tjenesteutviklingsdagen

Torsdag 11. april er det klart for UiBs første Tjenesteutviklingsdag i NG5, som raskt ble fulltegnet med deltakere fra hele UiB.

Publisert Sist oppdatert

TJENESTEUTVIKLINGSDAGEN

  • Tjenesteutviklingsdag for alle administrativt ansatte ved UiB. 
  • Dagen holdes 11. april i Nygårdsgaten 5 for første gang
  • Programmet har over 20 bidragsytere
  • Se hele programmet

Arrangørene bak den fulltegnede Tjenesteutviklingsdagen gleder seg stort til å ta imot de rundt 130 deltakerne til dagen med tittelen «Hva er greia med Tjenesteutvikling?» 

– Vi ønsker å vise bredden i hva tjenesteutvikling er og kan være ved UiB. Tjenesteutvikling favner bredere enn det å lage tjenester og system, det handler minst like mye om å skape en kultur og fremme et tankesett for innovasjon og brukernær utvikling, sier seniorrådgiver Elisabeth Nesheim fra HR-avdelingen.

Dette blir derfor en super arena for nettverksbygging

Gry Ane Vikanes Lavik

I de ulike delene av programmet vil deltakerne få sjansen til å både høre på, prøve ut, snakke om og reflektere selv.

– Siden så mange deltakere meldte seg ganske med en gang, tyder det på at programmet på dagen treffer godt. Det er stor spredning mellom avdelinger, institutter og fakulteter på UiB. Dette blir derfor en super arena for nettverksbygging, og en spire til mer samarbeid på tvers, sier universitetsbibliotekar Gry Ane Vikanes Lavik fra Universitetsbiblioteket.

Spent på logistikken

Første del av dagen handler om hvordan man går fra ide til resultat, og får folk med seg i prosessen. Flere skal dele sine erfaringer med innovasjonsarbeid ved UiB, som UiB Opp. 

Siste del skal handle om kreativitet og samarbeid i grupper, hvor blant andre seniorforsker Ingunn Næss skal fortelle om sin forskning og fasene i innovativt samarbeid.

Det har vært en målsetning for oss å inkludere de som har fått kompetanseheving gjennom TIP

Elisabeth Nesheim

Gjennom dagen får også deltakerne velge mellom ulike parallellsesjoner for verksted eller refleksjon knyttet til temaene. Disse holdes i Storsalen og andre rom i Læringsarenaen.

– Jeg synes vi har et variert og solid innhold i programmet, med over 20 forskjellige bidragsytere, sier Nesheim, som er spent på logistikken når 130 deltakere skal veksle mellom parallelsesjoner.

En av målsetningene med dagen har vært å inkludere TIP-alumni i programmet (her fra et tidligere kull).

En del av programmet involverer også alumni fra Tjenesteinnovasjonsprogrammet (TIP).

–  Det har vært en målsetning for oss å inkludere de som har fått kompetanseheving gjennom TIP, og som har praktisert dette på sine enheter i ettertid, sier hun.

Powered by Labrador CMS