TIL MINNE

Professor emeritus, dr. philos. Guldborg Serck-Hanssen Søvik

Minneord for Guldborg Serck-Hanssen Søvik

Kolleger og venner fra Fysiologisk institutt og Institutt for biomedisin minnes Guldborg Serck-Hanssen Søvik.

Vår kjære kollega og gode venn, professor emeritus, dr. philos. Guldborg Serck-Hanssen Søvik, sovnet inn den 28. september 2021 etter kort tids sykdom.

Hun var en av pionerene ved de prekliniske instituttene ved Universitetet like fra 1964 og vil bli husket som en inkluderende og varm person, omsorgsfull, rettferdig og lojal i vennskap, faglig sterkt engasjert og alltid tilstedeværende for medarbeidende kollegaer og studenter.

Guldborg var født i Bergen 22. januar 1933 som den tredje i en søskenflokk på fire i legefamilien Trygve og Lucie Serck-Hanssen. Etter oppvekst og skolegang i Fana fullførte Guldborg realfagsstudier ved Universitetet i Oslo i 1962 som en av landets første med hovedfag i biokjemi.

Etter å ha spesialisert seg på proteinsyntesens regulering et år hos professor P. N. Campbell i London ble hun omgående rekruttert til Universitetet i Bergen i 1964 som stipendiat hos den da nytilsatte professoren i biokjemi, Agnar Nygaard.

Fra 1967 skiftet Guldborg forskningfelt, fra proteinsyntesens regulering i den virus-infiserte bakterien E. coli, over til forskjellige reguleringsaspekter av binyremargens sekresjon av adrenalin, noradrenalin og chromograniner, i et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

I 1969 giftet Guldborg seg med biokjemikeren og barnelegen, professor dr. med. Oddmund Søvik. De bosatte seg i Oslo der Guldborg fikk arbeidsplass ved Farmakologisk Institutt. Etter å satt til verden tre døtre disputerte hun for dr. philos. graden i 1974 og ble deretter tilsatt som førsteamanuensis ved Fysiologisk Institutt i Bergen.

Guldborg ble professor i 1987 og familien tilbrakte to friår i utlandet, det første i USA og det neste i Frankrike. Som pensjonist fra 2002 fortsatte hun forskningen frem til den siste doktoranden, den italienske forskeren Anna Blois, hadde disputert ved Universitetet i Calabria i 2006.

Som aktiv pensjonist tok Guldborg på seg den krevende oppgaven som generalsekretær i Selskapet til Vitenskapenes Fremme i 10 år, i tillegg til et sterkt engasjement som orienteringsløper i veteranklassen og stor omsorg for familiens seks barnebarn og en stor venneflokk.

Vi lyser fred over hennes minne.

Kolleger og venner fra Fysiologisk Institutt og Institutt for Biomedisin. Wenche Andreasen, Birgitte Bjønness, Cathrine Fladeby, Karen B. Helle, Bolek Srebro og Pål Aas.

Powered by Labrador CMS