NYHET

Prorektor Pinar Heggernes kunne torsdag dele ut årets Uglepris. Førsteamanuensis Bjarte Hannisdal tok imot prisen på vegne av fagmiljøet GEOV114 Innføring i geobiologi.

Institutt for Geovitenskap vant Ugleprisen

Torsdag ble årets Uglepris delt ut. Den går til Institutt for geovitenskap: GEOV114 Innføring i geobiologi. Prisen er på 100 000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det er fakultetene som nominerer fagmiljøer til Ugleprisen, som er UiBs egen utdanningskvalitetspris.

Prisen ble delt ut av prorektor Pinar Heggernes. Det var førsteamanuensis Bjarte Hannisdal som tok imot prisen på vegne av kollegaer ved GEOV114.

I juryens begrunnelse står det at «Avgjørelsen falt på nominasjonen av et tverrfaglig tema med innovativ undervisningsform inklusive formative vurderingsformer. Prosjektet har stor overføringsverdi på grunn av omfanget av studentaktiv læring, tverrfaglighet, praksisnærhet, nyskaping og vektleggingen av stadig utvikling og forbedring av undervisnings- og læringsformer».

Ifølge Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets nominasjon ble GEOV114 Innføring i geobiologi opprettet i 2019 både som en faglig nyskapning og som en pedagogisk intervensjon på bachelornivå.

«Emnet er et pågående samarbeid mellom vitenskapelig ansatte, pedagoger og studenter. Læringsdesignet kombinerer tverrfaglighet og samfunnsrelevans med aktiv læring og formativ vurdering, autentiske data og problemer, samt vitenskapelig praksis og refleksjon. Emnet er et eksempel på hvordan undervisere og studenter kan våge å ta sjanser og åpne for uforutsigbarhet, men med bevissthet rundt det pedagogiske ansvaret,» står det i nominasjonen fra fakultetet.

Vinneren av Ugleprisen blir nominert videre til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) sin nasjonale Utdanningskvalitetspris.

Powered by Labrador CMS