NYHET

Tre personer står på scenen og smiler. En dame til venstre og to menn. Mennene holder en ugle og en blomsterbukett.
Det var god stemning under utdelingen av Ugleprisen fredag 8. desember. F.v.: Pinar Heggernes, Michael Tatham og Kjetil Evjen.

UiBs Uglepris til emne i sammenlignende politikk

Årets Uglepris går til emnet «SAMPOL223 Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications».

Publisert

Ugleprisen

 • Ugleprisen er UiBs interne pris for utdanningskvalitet.
 • Prisen blir delt ut av Universitetets utdanningsutvalg til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for studiekvalitet.
 • To forhold blir vektlagt: Oppnådde resultater og samarbeid mellom studenter, fagpersonell og andre aktører i både planleggings-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen.
 • Vinnerne av prisen blir nominert til KDs nasjonale Utdanningskvalitetspris.
 • Prisen er på 100.000 kroner.

Priskomité

I år kom det inn syv nominsjoner til Ugleprisen, som ble vurdert av en komité bestående av:

 • Pinar Heggenes, prorektor for utdanning
 • Åsil Bøthun, prodekan for utdanning ved KMD
 • Yael Harlap, visedekan for utdanning ved PS
 • Svein Ivar Angell, visedekan for utdanning ved HF
 • Oscar dos Santos Kvalsvik, studentrepresentant
 • Sol Sneltvedt, sekretær, Studieavdelingen 

Ugleprisen, UiBs interne pris for utdanningskvalitet, tildeles i 2023 et emne ved Institutt for sammenlignende politikk: SAMPOL223 Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications.

Dette er et emne for bachelorstudenter, som har som mål å kartlegge, forklare og forstå sentrale utviklingstrekk i Europa og hvordan disse påvirker de demokratiske systemene våre. Kurset er bygget opp rundt boken «Democratic Transformations in Europe. Challenges and Opportunities» (Peters og Tatham, red 2016, Routledge), der 16 av 17 forskere som bidro til boken hadde tilknytning til instituttet. 

– Gratulerer til Institutt for sammenlignende politikk og emnet SAMPOL223 med årets Uglepris! Årets priskomité var spesielt imponert over denne søknaden, og fokuset på studentaktiv læring og samarbeid. Her har man lyktes både i å knytte fagmiljøet tettere sammen, og i å knytte studentene tettere på forskningen ved instituttet. SAMPOL223 er innovativt og nyskapende, og utfordrer studentene til å få eierskap og erfaring med forskning tidlig i løpet, sier prorektor ved UiB, Pinar Heggernes. 

Høyt nivå på søknader

SAMPOL223 blir studentene vurdert på bakgrunn av en semesteroppgave, hvor de får fordype seg i et selvvalgt tema. Studentene får en introduksjon til det å forske gjennom datainnsamling, databehandling, visualisering og analyse. Emnet lar studenter allerede på 200-nivå i bachelorgraden forske på og visualisere eget materiale. 

Til Ugleprisen i år kom det inn syv nominasjoner, ett fra hvert fakultet. Nominasjonene ble behandlet av en komité bestående av medlemmer av utdanningsutvalget (Se faktaboks).

– Alle nominasjonene var svært gode eksempler på fremragende utviklingsarbeid i utdanningskvalitet. Vi mener nominasjonene setter et høyt nivå for undervisningskvalitet som vi håper blir standarden på UiB, sier Heggernes. 

Trekker fram samarbeidskulturen

Emnet det er snakk om illustrerer noen karakteristiske trekk ved det å lære ved Institutt for sammenlignende politikk, ifølge emneansvarlig og professor ved Institutt for sammenlignende politikk, Michaël Robert Tatham.

– Jeg vil trekke fram to slike trekk: I alle emnene våre er vi opptatt av å ha en god dialog mellom teori og empiri. Teoretiske innsikter kommer godt med når vi skal tolke den empiriske virkeligheten rundt oss. Det å makte å bruke teorier som analytiske verktøy for å forstå observerbare resultater, er en nøkkelkompetanse som SAMPOL223 ønsker å bidra til hos studentene, ved å knytte nåværende politiske trender til Dahls teoretiske rammeverk, sier Tatham.

Politiske trender er her utviklinger knyttet til for eksempel terrorisme, klimaendringer, populisme, territoriale reformer, nasjonalisme eller rollen til politiske partier. 

– Så er man også veldig samarbeidsorienterte ved Institutt for sammenlignende politikk, og dette kurset gjenspeiler det: med den Bergens-baserte boken, publisert i et nivå 2-tidsskrift, som kurset er basert på, og i selve gjennomføringen av emnet, som har hatt svært mange bidragsytere opp gjennom årene. Det ville vært vanskelig å få på plass et emne som dette uten de gode holdningene til deling og samarbeid ved instituttet, sier Tatham.

Bygget på pedagogiske prinsipper

Vurderingskomiteen leverte sin nominasjon før sommeren. De skriver at: «Eierskapet til emnet er kollektivt og hjelper derved til avprivatisering av undervisning. Dette er et eksempel til etterfølgelse som kan inspirere bredt ved UiB».

Komiteen mente søknaden fra SV-fakultetet var god og velbegrunnet, og merket seg at emnet var utviklet gjennom tydelige pedagogiske prinsipper. Pinar Heggernes trekker fram at Institutt for sammenlignende politikk har jobbet systematisk med utdanningskvalitet i flere år.

– Denne prisen er en tydelig anerkjennelse av det arbeidet. Vi håper den kan inspirere bredt ved UiB. Gratulerer så mye til fagmiljø, institutt og fakultet, sier Heggernes.

Powered by Labrador CMS