IT-SIKKERHET

En av de enkleste tingene du kan gjøre for å sikre deg og UiB, er å låse skjermen din hver gang du forlater PC-en/Mac-en. Illustrasjonsfoto.

IT-sikkerhet er viktigere enn noen gang – universitetene er spesielt utsatt

Vi får daglig høre at sikkerhetssituasjonen er endret og samfunnssikkerheten blir viktigere. I Nasjonal sikkerhetsmyndighets Digitalt risikobilde som nylig ble publisert for 2022, pekes det ut tre samfunnsområder som er spesielt utsatt for ulike typer cyberangrep.

Publisert

De tre områdene er:

  • Teknologibedrifter
  • Forskning og utvikling
  • Offentlige forvaltningsorganer

Universitetet, som driver forskning og innovasjon og samtidig er en offentlig institusjon, er et klart mål for slike angrep.

Sikkerhetsansvarlig Sidsel Storebø

IT-avdelingen har styrket evnen til å følge opp IT-sikkerhetshendelser ved at vi har opprettet et Incident Response Team (IRT). Teamet skal når det er fullt operativt bistå våre sikkerhetsansvarlige med å avdekke, følge opp, rydde, reparere og foreslå forbedringer når det skjer en hendelse. IRT er sammensatt av personer på IT-avdelingen som dekker ulike fagområder og har god kompetanse på sitt felt.

Sikkerhetsteamet og IRT skal først og fremst kontaktes via UiBhjelp, der du kan melde om brudd på IT-sikkerhet, be om rådgivning osv.

Vi er avhengige av at alle ansatte er bevisste på IT-sikkerhet, er årvåkne og melder fra dersom de oppdager IT-sikkerhetsbrudd. Vi anbefaler alle å ta e-læringskurset i personvern og informasjonssikkerhet.

UiB ser også at våre PCer er mål for angrep. Vi ser at angrep ikke bare kommer via nettet, men også via minnepinner. UiB har derfor iverksatt noen nye tiltak for å beskytte våre data og PCer bedre. Disse gir oss mer presis og raskere varsling slik at vi kan varsle personer som blir utsatt for dette.

En av de enkleste tingene du kan gjøre for å sikre deg og UiB, som ikke koster noe, er at du låser skjermen din hver gang du forlater PC-en/Mac-en. IT-avdelingen har fått flere henvendelser om at ansatte forlater maskinen uten å låse skjermen. For å minne hverandre om dette enkle tiltaket, har vi fått trykket opp en del klistrelapper som du kan sette på maskinen din. På IT-avdelingen vil vi sette lapper på de maskiner vi ser står åpne. Institutter og avdelinger kan få klistrelapper ved å kontakte IT-avdelingen. Det er laget to sett med lapper, tilpasset PC og Mac.

Powered by Labrador CMS