SKYGGEUKEN

Grete Line Simonsen (t.h.) er rådgiver i studieseksjonen på Psykologisk fakultet, og fikk skygge leder på Seksjon for studiekvalitet, Peter Woldseth. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB
Grete Line Simonsen (t.h.) er rådgiver i studieseksjonen på Psykologisk fakultet, og fikk skygge leder på Seksjon for studiekvalitet, Peter Woldseth. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB
På Læringslaben ble rådgiver Marit Midtun skygget av administrativ leder for Pandemisenteret, Andrea Magugliani. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB
På Læringslaben ble rådgiver Marit Midtun skygget av administrativ leder for Pandemisenteret, Andrea Magugliani. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB

Får lære noe nytt i travel hverdag

– Jeg tror at noe av suksessen med jobbskygging er at du kan møte andre og stoppe opp i en travel hverdag. Å finne tid til å oppdatere seg faglig er vanskelig, så dette er en mulighet til det, sier Grete Line Simonsen.

Publisert

JOBBSKYGGING PÅ UIB

  • I løpet av skyggeuken kan administrativt ansatte på UiB skygge hverandre en dag
  • Skyggeuken ble arrangert i uke 48
  • Jobbskygging arrangeres av UiB Tjenesteutvikling

Simonsen deltok på UiBs andre skyggeuke. Nytt i høst var at både ansatte i administrasjonen på fakultet, institutter og fellesadministrasjonen kunne skygge hverandre. Flere av deltakerne var også med på den første skyggeuken i vår. Grete Line Simonsen jobbet da på Hemil-sentret, og ble skygget av en fagspesialist på økonomiavdelingen.

– Det var utrolig vellykket, og fungerte kjempegodt for meg og for henne. Så da jeg så at det ble skyggeuke igjen, ville jeg gjerne være med igjen.

Gyllen mulighet

Nå jobber hun som rådgiver i studieseksjonen på psykologisk fakultet, og fikk mulighet til å skygge Peter Woldseth, som er leder for Seksjon for studiekvalitet ved SA.

– Jeg har vært ute av studiefeltet i mange år fordi jeg var administrasjonssjef, og det har skjedd mye jeg ikke er oppdatert på. Jeg har derfor lært mye av Peter i dag, sier hun.

Dette er en fin mulighet å gjøre oss mer synlig ute på UiB, og vise frem omfanget av arbeidet vårt

Peter Woldseth

Også Peter Woldseth deltok på skygguken i vår, og hadde nå et ønske om å bli skygget selv.

Jeg er ganske ny på UiB, og tenkte at dette er en gyllen mulighet å bli kjent med fakultetene

– Jeg er ganske ny på UiB, og tenkte at dette er en gyllen mulighet å bli kjent med fakultetene. Jeg jobber som leder for en seksjon som mange kanskje ikke kjenner så godt, så dette er en fin mulighet å gjøre oss mer synlig ute på UiB, og vise frem omfanget av arbeidet vårt, sier han.

Må fortsette med skyggeuken

I løpet av dagen sammen kan de fortelle at de har deltatt på en del møter, og både Woldseth og SA-direktør Christen Soleim har presentert arbeidet de gjør på seksjonen. Men mest av alt har de hatt tid til å snakke sammen.

UiB må fortsette med skyggeuken

– UiB må fortsette med skyggeuken! Jeg tror at noe av suksessen med den er at du kan møte andre og stoppe opp i en travel hverdag. Det å finne tid til å oppdatere seg faglig er vanskelig, så dette er en mulighet til det, som gir mersmak. Nå vet jeg mer om aktuelle saker som kommer fremover fra seksjonen, hvor jeg finner informasjon på nettsidene og også hvem jeg kan spørre hvis jeg lurer på noe, sier Simonsen.

Blir pilot for nytt system

På Læringslaben ble rådgiver Marit Midtun skygget av administrativ leder for Pandemisenteret, Andrea Magugliani. Dagen startet med en omvisning, før et fast ukentlig møte i Læringslaben.

– Siden vi som jobber i Læringslaben er ansatt både i ulike avdelinger og har forskjellige arbeidsoppgaver, er dette et møte hvor vi jobber med å være et lag. Under møtet presenterte Andrea Pandemisenteret for alle på sparket. Jeg synes det er veldig nyttig å få se hva andre i administrasjonen holder på med på UiB, sier Midtun.

Under skyggingen har de også bestemt seg for at Pandemisenterets nye ph.d.-kurs skal være pilot for å teste et nytt evalueringssystem som Læringslaben utvikler.

Det er veldig nyttig å tørre å komme ut av de fire veggene rundt deg

– En slik dag har gitt meg en større forståelse av hvilke oppgaver Læringslaben har, og hva slags tjenester de kan levere til oss på fakultetene. Det er veldig nyttig å tørre å komme ut av de fire veggene rundt deg. Vi har så mange miljøer her på UiB, som ofte jobber med de samme utfordringene. Kanskje noen har funnet løsninger du ikke har tenkt på, sier Magugliani, som også ble skygget selv i vår.

Innblikk i rekruttering

Seniorkonsulent Mona Viksøy på Universitetsdirektørens kontor skygget også seniorkonsulent Hanne Elisabet Cappelen på Det medisinske fakultet. De kan fortelle at skyggingen var lærerik, nyttig og gøy, i tillegg til at det er kjekt å møte andre kollegaer på UiB.

– Jeg fikk et fikk et godt innblikk i de omfattende prosessene som gjelder i forbindelse med rekruttering, sier Mona Viksøy.

Powered by Labrador CMS