NYHET

Rektor: – Vi har gjort dette før. Vi har de digitale erfaringene fra tiden med nedstengning relativt friskt i minne.

Hagen: – Dette skal vi klare

Tirsdag kveld la regjeringen fram nye koronatiltak. I de nye tiltakene har regjeringen valgt å skjerme barn og unge. Regjeringen har som mål å unngå at studenter blir forsinket i studiene.

Publisert Sist oppdatert

Rektor Margareth Hagen vil nok en gang be studenter og ansatte gjøre en innsats for å unngå at koronasmitten brer seg i samfunnet. Sammen med UiB-ledelsen arbeider hun med å tilpasse aktiviteten ved UiB til de nye tiltakene som trer i kraft ved midnatt natt til torsdag og er varslet å vare i fire uker.

– De nye tiltakene er inngripende, og legger begrensninger på hvordan vi kan omgås både privat og når vi er på UiB. Vi har stamina, og dette klarer vi, sier Hagen.

Regjeringens mål: Studenter skal kunne gjennomføre studier

Rektor er tilfreds med at regjeringen har prioritert å legge til rette for at UiBs studenter skal kunne fortsette utdanningsløpet sitt. I pressemeldingen som ble sendt fra Kunnskapsdepartementet tirsdag står det at studentene skal «på en trygg måte få gjennomført undervisning, obligatoriske kurs og avlagt eksamen. Målet er å unngå forsinkelser i studiene.»

Regjeringen anbefaler også bruk av digital undervisning og undervisning i mindre grupper. Studenter som er avhengige av å gjennomføre førsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, vil bli prioritert for fysisk undervisning.

– Vi har gjort dette før. Vi har de digitale erfaringene fra tiden med nedstengning relativt friskt i minne, sier Hagen.

UiB-ledelsen vil i dialog med fakultetene starte arbeidet med omstilling i tråd med smittevernkravene. Undervisning vil gå som planlagt ut semesteret. I undervisningsrom vil kun annethvert sete benyttes.

Slik påvirker kravene til smittevern virksomheten ved UiB.

Eksamen går som planlagt – med forsterket smittevern

Mange studenter har stilt spørsmål rundt eksamensavvikling og smittevern. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe understreker i brev til institusjonene viktigheten av at vi gjennomfører eksamensavviklingen, i tråd med kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Her ble det avklart at semesterets eksamener kan gjennomføres med godt smittevern.

– UiB følger rådet fra regjeringen, og legger til rette for at eksamen skal gå som planlagt. Vi har rutiner for å gjennomføre eksamen og andre aktiviteter på campus på en trygg måte, sier Hagen.

Ved UiB vil det si at fysisk eksamen gjennomføres med minst en meters avstand. Det vil være munnbind tilgjengelig for dem som ønsker det, og det vil være forsterket renhold i lokalene.

– Bak de nasjonale retningslinjene ligger smittevernfaglige vurderinger som peker på at det er trygt å avholde fysiske eksamener. Det er det viktigste for oss. Men jeg vil også peke på at for mange studenter er det en lite tilfredsstillende løsning å endre eksamensform i siste liten, sier Hagen.

– Forutsigbarhet for studentene er noe vi forsøker å legge til rette for i den grad det er mulig nå i en krevende situasjon. En omlegging av eksamen ville for mange også innebåret en annen vurderingsform, der karakterer blir erstattet av bestått/ikke bestått, istedenfor en vurdering der man får karakter som i større grad kan speile bedre både tilegnet kunnskap og innsats, sier Hagen.

Rektor: – Vi har gode smittevernrutiner

– Jeg er i dialog med studentrepresentanter og studenttillitsvalgte, og forstår at mange blir bekymret av tanken på møte til eksamen i et stort lokale med mange andre mennesker. Vi trodde vi var ved pandemiens ende i september, og mange er naturlig nok både skuffede og urolige nå, sier Hagen.

Hagen forsikrer om at det blir lagt til rette for at det skal være trygt å ta eksamen ved UiB.

– Jeg vil forsikre studentene våre om at vi tar smittevern på høyeste alvor også i denne fasen vi er inne i nå, sier Hagen.

Hjemmekontor, digitale møter og den viktige kollegastøtten

– Jeg vil takke og berømme alle kollegaer som igjen stiller opp for fellesskapet. Både de som har hjemmekontor, og de som må være fysisk til stede på universitetet.

Regjeringen la også tirsdag fram et påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten. Dette er alt innført ved UiB.

Hagen ber UiB-ansatte vise litt ekstra omtanke for kollegaer i denne fasen.

– Vi er forskjellige, og har forskjellige livssituasjoner. Noen trives bedre på hjemmekontor enn andre. Vær en god kollega og en god leder, og vær litt ekstra oppmerksomme mot hverandre. Kollegial kontakt er alltid viktig for trivselen – men kanskje særlig når vi ikke kan være sammen.

Powered by Labrador CMS