NYHET

En ny rapport vurderer og anbefaler tiltak for oppfølging av studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter.
En ny rapport vurderer og anbefaler tiltak for oppfølging av studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

Ny rapport foreslår koronatiltak for studentene

En ny rapport foreslår blant annet en nasjonal portal for erfaringsutveksling, mer studentaktiv undervisning og alternative treningstilbud, som tiltak som kan lette studentenes korona-hverdag.

Publisert Sist oppdatert

NY RAPPORT

Kunnskapsdepartementet har ledet ekspertgruppen som leverte sin rapport 23. november. Gruppen har medlemmer fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Universitets- og høgskolerådet og Fagskolerådet. Norsk studentorganisasjon, ANSA, Organisasjon for norske fagskolestudenter og samskipnadsrådet har deltatt på alle møter.

- Studentene ved UiB har hatt en krevende høst, etter at vi måtte legge om til heldigital undervisning og etter hvert heldigital vurdering. Jeg har stor forståelse for at dette har vært vanskelig, og da spesielt å ikke få møte hverandre fysisk, som er en viktig del av det å være student, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.

Hun har vært medlem av ekspertgruppen som under ledelse av Kunnskapsdepartementet fikk i oppdrag å vurdere og anbefale tiltak for oppfølging av studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

Bekymret for ensomhet og motivasjon

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.
Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

- Jeg er bekymret for at nødvendige smitteverntiltak over lang tid gjør at mange studenter føler seg ensomme og sliter med motivasjonen. Derfor satte regjeringen ned en ekspertgruppe for å komme med noen anbefalinger på hva vi kan gjøre. Nå har de levert sin rapport og jeg skal følge den opp raskt med konkrete tiltak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra KD.

Ekspertgruppens anbefalinger er blant annet:

  • Mer systematisk oppfølging og informasjon til studentene.
  • Studenter bør delta i faste seminargrupper
  • Flere faglige og sosiale aktiviteter innenfor smittevernreglene på studiestedene
  • Hjelp til struktur i hverdagen
  • Økt kapasitet i det psykiske helsetilbudet

Les mer på Kunnskapsdepartementet sine nettsider

- I tillegg er det viktig for oss å tilby mest mulig fysisk undervisning og møtesteder, veid opp imot gjeldende smittevernregler. Her jobber vi blant annet mot en skikkelig relansering av studieåret i januar. Vi planlegger å skape en frisk og god start på vårsemesteret, og det er viktig at studentene kommer til Bergen og får gode fysiske tilbud i hverdagen. Et viktig poeng blir å mobilisere rundt studentorganisasjonene, ved å bistå til at de kan gjennomføre fysiske og trygge aktiviteter. Vi vil gå langt i å bidra med smittevern inn mot arrangementer studentorganisasjonene ønsker å holde, sier Samdal.

Viserektoren sier at det også blir viktig å legge til rette for samhandling i mindre grupper, og å synliggjøre mentorordningen for nye UiB-studenter.

Vil videreutvikle «Vær god mot deg selv»-portalen

Ekspertgruppen mener det vil være nyttig med en nasjonal portal som inneholder en oversikt over tilbud til studentene, som gjør det mulig å fremme forslag om nye tilbud og som legger til rette for erfaringsdeling.

Her er UiB en av aktørene som har et pågående arbeid som det kan bygges videre på, gjennom den nylig lanserte portalen «Vær god mot deg selv».

Rapporten viser til at:

«Som eksempler har ANSA mye informasjon på sine nettsider rettet mot utenlandsstudenter, og UiB har opprettet vaergodmotdegselv.no. UiBs portal har potensial til å kunne utvikles til en nasjonal portal med regionale nedslagsfelt. Ekspertgruppen ser det som positivt dersom ulike aktører kan samarbeide om en slik kanal for å gjøre bildet mest mulig komplett. I arbeidet kan det også være nyttig å involvere private og ideelle organisasjoner og kommunale tilbud. Portalen kan også oversettes til engelsk for å bli et tilbud til utenlandske studenter i Norge».

-Det er veldig kjekt for UiB at vår portal blir foreslått videreutviklet og gjøres nasjonal. Portalen er et initiativ vi har tatt som en respons på tilbakemeldinger fra studentene ved UiB. Arbeidsutvalget til Studentparlamentet gav beskjed om at mange studenter har det vanskelig, og etterspurte informasjon og tiltak som kan gjøre studietiden bedre under pandemien.

- I portalen finner vi råd som kan brukes av alle studenter, og hvor det er fullt mulig å gjøre regionale tilpasninger på ulike institusjoner. Vi ønsker også å oversette portalen til engelsk, da mange av våre internasjonale studenter er i en veldig krevende situasjon, sier Samdal, og legger til:

- Vi tar gjerne på oss koordineringsarbeidet for å videreutvikle Vær god mot deg selv-portalen på vegne av sektoren, men vi er da også avhengig av at vi får midler til dette arbeidet.

Powered by Labrador CMS