NYHET

Prorektor ved UiB og leder av styringsgruppen for UiB AI, Pinar Heggernes sammen med daglig leder i NORA, Klas H. Pettersen.

UiB og NORA inviterer til møte om KI-milliarden

I september lanserte regjeringen en satsing på forskning og innovasjon innen kunstig intelligens og digital sikkerhet. 24. november inviterer UiB og NORA forsknings- og innovasjonsmiljøer i Bergen til diskusjon om hvordan midlene bør anvendes.

Publisert Sist oppdatert

Det er Norges Forskningsråd som skal tilrettelegge for tildelingen og bruken av pengene, og de kommer til Bergen for å diskutere med fagmiljøene og ta imot innspill.

– Vi inviterer alle forskningsmiljø som har interesse i kunstig intelligens og digital sikkerhet til å komme og ta del i diskusjonene. Også innovasjonsmiljø, næringsliv og offentlige organisasjoner kan ha interesse av å delta, sier prorektor ved UiB og leder av styringsgruppen for UiB AI, Pinar Heggernes.

Regjeringen presenterte i september en nasjonal satsing på forskning innen kunstig intelligens og digital sikkerhet, med budsjett på én milliard kroner de neste fem årene. Retningslinjene gitt av regjeringen skal følge tre hovedspor:

  • Forskning om konsekvenser av kunstig intelligens og annen digital teknologi for samfunnet. Sentrale temaer vil være demokrati, tillit, etikk, økonomi, rettssikkerhet, lovreguleringer, personvern, undervisning og læring, kunst og kultur.
  • Digitale teknologier som forskningsområde i seg selv, altså forskning på blant annet kunstig intelligens, digital sikkerhet, neste generasjons IKT, nye sensorer og kvanteteknologi.
  • Forskning på hvordan digitale teknologier kan brukes til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor og hvordan kunstig intelligens kan brukes i forskningen på mange ulike fagområder

Digitaliseringsstrategi

KI-milliarden henger sammen med regjeringens arbeid med ny digitaliseringsstrategi. Kommunal- og distriktsdepartementet, som leder arbeidet med strategien, vil også være til stede under møtet for å fortelle om strategiarbeidet og ta imot spørsmål og innspill.

For regjeringen er det viktig med demokratisk kontroll over digitaliseringen av samfunnet. Selv om Norge er en av verdens mest digitaliserte land, er det fortsatt store muligheter innen effektivisering, verdiskaping og forenkling i det offentlige, næringslivet og samfunnet ellers. Samtidig er det store trusler for personvern, demokrati og sikkerhet.

Arrangementet i Universitetsaulaen 24. november er et samarbeid mellom UiB AI og NORA, og er en del av UiB AI sin seminarserie og NORAS Cutting Edge-seminarer. Her kan du lese mer om arrangementet, og melde deg på.

– I tillegg til å diskutere hvordan vi bør bruke KI-milliarden, skal vi diskutere utformingen av den nye digitaliseringsstrategien. Grønn og digital omstilling omtales som tvillingsomstillinger av EU-kommisjonen og Norge må lykkes med begge deler. Samtidig påpeker Abelias omstillingsbarometer for 2023 at Norge henger etter i dette viktige omstillingsarbeidet. Møtet vil gi en unik mulighet for UH-sektoren, næringslivet og samfunnslivet til å komme med innspill direkte til de som jobber med strategien og satsingen i departementet og i forskningsrådet, sier Heggernes.

Powered by Labrador CMS