NYHET

Nybygget til lektorsenteret
Lektorsenteret er på plass i sine nye lokaler.

På plass i nye lokaler

Lektorsenteret har flyttet fra Langes gate 3 og er nå på plass i nyoppussede lokaler i Christies gate 20. Det ble behørig markert med offisiell åpning torsdag 24. april.

Publisert
Pinar Heggernes under markeringen og åpningen av de nye lokalene til Lektorsenteret.
Pinar Heggernes under markeringen og åpningen av de nye lokalene til Lektorsenteret.

De nye lokalene ble innviet med musikalske innslag, kake og taler. Prorektor Pinar Heggernes trakk frem betydningen av å opprette et lektorsenter ved UiB.

- Dette har gått over all forventning, ikke minst fordi alle som har jobbet med å etablere Lektorsenteret har vært opptatt av å få det til. Nå opplever vi stor begeistring fra studentene, fagmiljøene og fylkeskommunen, sa Heggernes.

-Viktig for oss

Folk spiser kake og prater sammen under åpningen av Lektorsenteret.
Torsdag var det feiring for de nye lokalene til Lektorsenteret.

Betydningen av et lektorsenter ble også trukket frem av Katrine Aske, studentenes representant i Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL).

- Lektorsenteret er viktig for oss. Det fungerer som en bro mellom studentene og underviserne, sa Aske.

20 år med lektorutdanning

Senteret ble opprettet våren 2022 og skal være en pådriver for å utvikle et felles lektorutdanningsmiljø for studenter og ansatte. I år er det også 20 år siden lektorutdanningen startet ved UiB.

Bakgrunnen for etableringen av Lektorsenteret for to år siden var blant annet behovet for en sterkere koordinering av lektorutdanninga ved UiB. Tidligere var det fire fakultet som koordinerte utdanningen mellom seg (SV, HF Mat. Nat. og Psykologi). Med alt samlet under ett tak er det lettere å være et samlingspunkt for eksterne samarbeidspartnere.

Lektorsenteret skal i følgje mandatet «gi lektorutdanningen en enhetlig representasjon innad og utad, bidra til et sammenhengende faglig og organisatorisk innhold og en bedret studieopplevelse».

Powered by Labrador CMS