NYHET

Open Access Week 2020 arrangeres over hele verden denne uken.

Vil fremme åpen vitenskap

Denne uken gjennomføres Open Access Week med en rekke arrangementer for å fremme åpen vitenskap.

Publisert Sist oppdatert
Avdelingsdirektør ved Universitetsbiblioteket, Maria-Carme Torras-Calvo

- Åpen vitenskap er viktig både for kunnskapsutvikling, for å sikre forskningens integritet og for å øke forskningens tilgjengelighet, sier Maria-Carme Torras-Calvo, avdelingsdirektør ved Universitetsbiblioteket på UiB.

Open Access Week er et internasjonalt arrangement som går hvert år den tredje uken i oktober. Ved Universitetet i Bergen er det Universitetsbiblioteket som er ansvarlige for gjennomføring av uken.

Over hele verden arrangeres det ulike kurs, verksteder, seminarer og andre arrangementer for å fremme åpen vitenskap. Torras-Calvo mener at det er viktig å tilrettelegge for tilgang til underliggende data og metode. En slik tilgang gjør det enklere å etterprøve og reprodusere forskningsresultater, og at det er med på å styrke tilliten til forskningen.

Prorektor, Margareth Hagen

- Som det også står i politikken, så er lik tilgang til forskningsresultater demokratiserende for det globale forskersamfunnet og skal sikre et kritisk kunnskapsgrunnlag, sier hun.

Politikk for åpen vitenskap I den nylig vedtatte politikk for åpen vitenskap ved UiB, heter det at åpenhet, transparens og deling av kunnskap er grunnleggende for Universitetet i Bergen.

- Dette er sentrale verdier for oss. UiBs politikk for åpen vitenskap er basert på prinsippet om at forskning og forskningsprosesser skal være «så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig». Det vil si at forskning og forskningsprosesser skal gjøres åpent tilgjengelige med mindre legitime hensyn som sikkerhet, personvern, juridiske forhold eller konkurransehensyn står i veien, sier prorektor, Margareth Hagen.

Variert program gjennom uken

Gjennom uken blir det gjennomført en rekke arrangementer for forskere og studenter ved UiB. På torsdag blir det blant annet et lanseringsseminar der prorektor Margareth Hagen vil presentere UiBs politikk for åpen vitenskap, etterfulgt av en panelsamtale med forskere og studenter som belyser hvilke muligheter og utfordringer åpen vitenskap skaper for forskere, studenter og UiB som institusjon.

- Den nye vedtatte politikken for åpen vitenskap vil påvirke arbeidet til alle ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen. Derfor er det viktig at vi drøfter bredt hvordan vi best mulig kan arbeide med det åpne kunnskapslandskapet, sier Hagen.

Eksempler på områder som blir belyst gjennom ukens arrangementer er: åpne læringsressurser og rettighetsspørsmål og håndtering av åpne forskningsdata.

- Åpen vitenskap er et veldig stort, sammensatt og komplekst felt. Men vi forsøker å belyse noen viktige områder, sier Maria-Carme Torras-Calvo.

Powered by Labrador CMS