NYHET

Særlig stipendiatene som er inne i sitt 1-2 år er forsinket.

Pandemien har forsinket stipendiatenes forskning

Mange stipendiater har blitt forsinket i forskningen sin under pandemien. Nå skal UiB finne tiltak for å hjelpe dem.

Publisert Sist oppdatert

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSFORHOLD TIL STIPENDIATER

  • 1675 ph.d.-kandidater og postdoktorer mottok undersøkelsen
  • 50 prosent av mottakerne har svart på hele undersøkelsen
  • Den ble sendt ut 18. februar, og avsluttet 18. mars
  • 88 prosent av de som svarte oppgir at de er forsinket
  • 93 prosent av de som er forsinket er inne i sitt 1-2 år
  • 87 prosent tror at mer informasjon om forlengelser av kontraktene er nyttig

I februar sendte UiB en undersøkelse til ph.d-kandidater og postdoktorstipendiater for å finne ut hvordan arbeidsforholdene deres har vært under pandemien.

Resultatene viser at nesten 90 prosent av doktorgradskandidatene og postdoktorene som svarte er forsinket. Dette gjelder særlig de som er inne i sitt 1-2 år.

Mange av stipendiatene har måttet utsette planene for doktorgradsarbeidet

Rektor Margareth Hagen

– Mange av stipendiatene har måttet utsette planene for doktorgradsarbeidet, som innsamling av kilder, konferansedeltakelse, utenlandsopphold og feltarbeid. Vi kommer derfor til å følge opp de yngre forskerne fremover og se om vi kan finne tiltak, sier rektor Margareth Hagen.

Mange vil ha forlengelse

Stipendiatene ønsker også å få mer informasjon om hvordan de kan få forlenget kontraktene sine. Forlengelser har vært håndtert av fakultetene, og er også et tiltak de fleste tror vil være nyttig for dem, ifølge undersøkelsen.

– Forlengelse av kontraktene har vært gitt etter individuelle søknader under pandemien. Sammen med fakultetene og instituttene skal vi nå kartlegge situasjonen, og følge opp behovene videre, sier HR-direktør Sonja Dyrkorn.

– Vi kommer til å følge opp de yngre forskerne fremover, og se om vi kan finne tiltak, sier rektor Margareth Hagen.

Fakultetene og dekanene har fått første orientering om undersøkelsen. HR- avdelingen og Forsknings- og innovasjonsavdelingen skal også følge opp undersøkelsen sammen.

– Vi har fått etablert et godt samarbeid med stipendiatrepresentanter i fakultetsstyrene og i universitetsstyret, i tillegg til ulike utvalg. Vi jobber nå for å finne og etablere tiltak. Hvis stipendiater har innspill, så kan de henvende seg til representantene for gruppe B eller HR- avdelingen, sier Dyrkorn.

Vil få hjelp til å utvide nettverk

En stor utfordring det siste året er at pandemien har hindret stipendiatene i å reise, og delta på konferanser og kurs. Mange har også uttrykt bekymring over dette i undersøkelsen.

Stipendiatene har startet forskerkarrieren sin i utfordrende omstendigheter

Rektor Margareth Hagen

– Stipendiatene har startet forskerkarrieren sin i utfordrende omstendigheter, hvor kollegaer sitter spredt på hjemmekontor. De trenger å oppleve at de er en del av et akademisk miljø, sier Margareth Hagen.

Å få hjelp til å utvide både nasjonale og internasjonale nettverk, og mer tilgang til lab og kontor er derfor noe de fleste av stipendiatene tror vil være nyttig for dem.

Også tiltaket som er satt i gang av HR-avdelingen med en psykologisk rådgivningstjeneste, blir godt mottatt av stipendiatene. Denne ligger hos bedriftshelsetjenesten. I tillegg skal det etableres et karriererådgivningssenter for yngre forskere.

Fornøyde med veiledningen

Undersøkelsen viser også hva som har fungert under pandemien. UiB har i stor grad ikke satt stipendiatene til andre arbeidsoppgaver enn de skal ha. Flertallet sier at de har hatt tilgang til nødvendig forskningsinfrastruktur, og hele 90 prosent svarer at de har hatt tilstrekkelig kontakt med veilederen sin.

– Mange av de vitenskapelige ansatte har gitt stipendiatene ekstra oppmerksomhet det siste året. Det er derfor gledelig å se at mange er fornøyde med veiledningen de har fått, sier Margareth Hagen.

De yngre forskere har vært prioritert fra instituttene for å kunne være til stede på campus

HR-direktør Sonja Dyrkorn

Tidligere i vår ble det satt ned en egen gruppe som skulle se på hvordan UiB kan gi mer forutsigbarhet under pandemien. Her ble stipendiater løftet frem som en gruppe som skulle prioriteres i tiltak.

– De yngre forskere har derfor vært prioritert fra instituttene for å kunne være til stede på campus, få tilgang til infrastruktur, laboratorier og kontorarbeidsplasser, sier Sonja Dyrkorn.

Powered by Labrador CMS