YTRING

Pinar Heggernes (prorektorkandidat) og Margareth Hagen (rektorkandidat).

Derfor nominerte vi Hagen og Heggernes

I denne ytringen forklarer innleggsforfatterne hvorfor de nominerte Margareth Hagen og Pinar Heggernes til rektor og prorektor.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Ved Universitetet i Bergen er vi med rette stolte over vårt universitetsdemokrati. Valg av rektor og prorektor hvert fjerde år er en kraftfull markering av den akademiske institusjonens kollegiale selvstyre. Vi – vitenskapelig ansatte i faste og midlertidige stillinger, teknisk og administrativt ansatte, og ikke minst studentene – kan alle delta i et valg der formålet er å finne den beste ledelsen for institusjonen de neste fire årene. Valget skjer ved stemmeurnene, men den demokratiske prosessen omfatter mye mer: Det er retten til å stille til valg - å be om dine kollegers tillit – velgernes mulighet til å stille spørsmål til kandidatene i åpne møter, engasjere seg i ordskiftet om politiske saker i mediene og andre fora, debattere kandidatenes plattformer og egenskaper med kolleger.

Valgkampen er demokratiets prosess for kvalitetssikring av kandidatene. Det er her de i full åpenhet rettferdiggjør den legitimiteten de ber om fra sine kolleger for å utøve sin ledergjerning. Vi har stor respekt for alle kandidater som stiller til rektorvalg. De fortjener honnør og anerkjennelse.

Å lede UiB er en krevende oppgave. Vi mener Hagen og Heggernes, sammen med sine viserektorer Eriksen og Greve, er særdeles kompetente til å lede og videreutvikle UiB som et internasjonalt anerkjent breddeuniversitetet. Sammen representerer stor faglig bredde og erfaringsbakgrunn, og de står på en universitetspolitisk plattform som bærer bud om å vare på og styrke det beste ved UiB. Grunnleggende er respekt for fagmiljøenes kompetanse og egenart, samtidig som de vil fortsette arbeidet med å utvikle nye samarbeidsarenaer mellom disiplinene og fakultetene og med samfunnet rundt oss. Målet er å styrke UiB som et grunnforskningsuniversitet, samtidig som de legger til rette for at kunnskapen kommer til anvendelse gjennom innovasjons- og klyngesamarbeid. Plattformen bærer preg av nøkternhet og nøysomhet, uten overbud og uoverveide satsinger som vil tappe grunnmiljøene for ressurser.

Hagens erfaring som forsker, dekan og prorektor for forskning, herunder som leder for flere store forsknings- og universitetspolitiske saker ved UiB de siste fire årene, gir henne et overblikk over og innsikt i sentrale universitetspolitiske spørsmål som vil prege sektoren også de kommende fire årene. Hennes arbeid med utforming av karrierepolitikk for yngre forskere ved UiB gir henne særlig troverdighet i arbeidet for denne gruppens kår i akademia. Erfaring som prorektor og rektor i en turbulent periode for UiB er verdifull, og vi er særlig imponert over hvordan hun har håndtert den krevende situasjonen UiB har vært i de siste månedene. Hagen har vist at hun vil kunne skape et åpnere UiB og at transparens og integritet er mer en tomme fraser.

Heggernes har i sin periode som instituttleder for Informatikk fornyet sitt institutt på flere vis. Under hennes lederskap har instituttet blitt et internasjonalt ledende forskningsmiljø for IKT, undervisningstilbudet og –måtene er fornyet, og informatikk har inntatt en sentral posisjon på fakultetet. Hennes arbeid for styrke samarbeidet mellom IKT-miljøene ved UiB og i Bergen står det respekt av. Det gjør det også av hennes utrettelige arbeid for å styrke digital kompetanse i utdanningstilbudet ved eget fakultetet og ved UiB som helhet. Med sin solide faglige kunnskap om informasjonsteknologi har hun unike forutsetninger for å snakke med stor tyngde ikke bare om digital kompetanse i utdanningstilbudene, men også om digitaliseringens konsekvenser i akademia og samfunnet. Føyer vi til at Heggernes er sentralt plassert i norsk forskningspolitikk som styremedlem i Forskningsrådet og styreleder for NORA (nasjonalt konsortium for kunstig intelligens), har vi en kandidat hvis faglig funderte forståelsen av den digitale transformasjonen gjør henne til den viserektoren for utdanning UiB trenger de neste fire årene.

Vi mener rektorteamet har valgt sine viserektorkandidater med omhu. Sosialantropopologen Eriksen har ledet arbeidet med bærekraftsmålene på vegne av UiB de siste årene. Hennes engasjement for klima og bærekraft, samt hennes sterke internasjonale akademiske orientering, gjør henne til den mest troverdige kandidaten UiB kan stille med i arbeidet for å omstille UiB i bærekraftig retning, og posisjonere universitetet på den internasjonale arenaen innen klimaforskning og –utdannelse.

Å velge medisineren Greve til å lede arbeidet med innovasjon, klynger og tverrfaglige satsinger, er et godt valg. For det første er han som medisiner opptatt av samspillet mellom grunnforskning og anvendelse, mellom nysgjerrighetsdrevet forsknings og kunnskap i bruk. Innsikten og erfaringen fra en profesjon som medisin, er et meget godt utgangspunkt for å lykkes med å styrke innovasjon og entrepenørskap ved UiB, herunder utvikle de nyskapende kunnskapsklyngene UiB har etablert de siste årene.

Rektorvalg handler å velge de som skal lede arbeidet med å styrke UiB som et forskningstungt breddeuniversitet. Faglig tyngde og relevant erfaring er et premiss for faglig ledelse. Men det handler også om evne til å inspirere og samle internt, og representere institusjonen utad i universitetspolitiske og internasjonale sammenhenger. Det er vår vurdering at TeamHagen er et særs kvalifisert lederteam for UiB. Derfor nominerte vi Margareth Hagen og Pinar Heggernes som rektor og prorektor ved UiB for de kommende fire årene.

Godt valg!

Eirik Vassenden
Leif Ove Larsen
Synnøve Fluge
Benedicte Carlsen
Lydia Budaghyan
Matias Birkeland
Øyvind Frette

Powered by Labrador CMS