YTRING

Rektor Margareth Hagen sier at UiB ser alvorlig på påstandene om tvangsarbeid.

UiB tar sterk avstand fra tvangsarbeid

Universitetet i Bergen tar sterk avstand fra alle former for tvangsarbeid, og vi ser svært alvorlig på påstandene om at dette kan ha blitt benyttet tidlig i produksjonskjeden til JA Solars solcellepaneler, skriver rektor Margareth Hagen

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Universitetet i Bergen tar sterk avstand fra alle former for tvangsarbeid, og vi ser svært alvorlig på påstandene om at dette kan ha blitt benyttet tidlig i produksjonskjeden til JA Solars solcellepaneler.

UiB har kontrakt med Solcellespesialisten som kjøper inn paneler blant annet fra Ja Solar, i denne saken dreier det seg om påstander om tvangsarbeid hos en underleverandør til en underleverandør til JA Solar.

Når UiB ble kjent med disse påstandene i juni valgte vi i samråd med vår avtalepart umiddelbart å avslutte bruken av paneler fra Ja Solar. Dette er i henhold til krav i kontrakten hvor man under krav til etisk handel finner; Varer som leveres til oppdragsgiver skal være fremstilt under forhold som er forenlige med krav i sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.

Leverandøren skal følge de åtte grunnleggende ILO-konvensjonene og arbeide med å forsikre at leverandørens underleverandører innfrir konvensjonenes krav. Dersom det oppdages brudd på ovennevnte konvensjoner hos underleverandører, skal leverandøren iverksette tiltak mot den aktuelle underleverandøren for å sikre oppfyllelse av kravene, eller at samarbeid med de aktuelle underleverandørene avsluttes.

Fremover vil solcellene som vi setter opp på universitetets tak komme fra leverandører hvor dette kravet er oppfylt. UiB er en pådriver for at menneskerettighetene respekteres. Vi stiller strenge etiske krav til våre leverandører og vil aldri akseptere at disse kravene ikke overholdes.

UIB har vært medlem i Etisk handel Norge siden 2013 og vi samarbeider med andre offentlige innkjøpere for å forbedre vår anskaffelsespraksis på en måte som fremmer økt respekt for grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. I alle anskaffelser vurderer vi risiko knyttet til etiske krav.

Profesjonalisering av anskaffelsesprosessen er noe UIB har arbeidet målrettet med over mange år, slik at anskaffelser gjøres profesjonelt, effektivt og med integritet. Vi gjennomfører stikkprøver på etiske krav blant våre leverandører, og i 2021 gjennomførte vi 14 slike stikkprøver uten at det ble avdekket brudd på etiske krav.

Vi er klar over at brudd på etiske krav kan forekomme i våre leverandørkjeder og når slike forhold avdekkes arbeider vi for å få mest mulig oversikt over situasjonen og gjennomføre egnede tiltak.

Powered by Labrador CMS