NYHET

Universitetsstyret for UiB

Opptak av styremøte 27. oktober

Universitetsstyret vedtok blant annet neste års budsjett, og fikk presentert UiBs klimaregnskap for 2021. Se møtet i opptak.

Publisert Sist oppdatert

STYRETS MEDLEMMER

 • Margareth Hagen (rektor)
 • Inga Berre
 • Ole Jacob Broch
 • Ingrid Borvik
 • Morten E. Iversen
 • Jørgen Melve
 • Herlof Nilssen
 • Ingrid Ovidia Moe Telle
 • Steinar Vagstad
 • Marit Warncke
 • Shirin Ahlbäck Öberg

UNIVERSITETSSTYRET

Universitetsstyret er det øverste organet ved Universitet i Bergen, jf. uhl § 9-1.

Universitetsstyret vedtar strategier for utdanning, forskning og annen faglig virksomhet ved universitetet, og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet.

Styret har ansvar for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, samt de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Universitetsstyret har også ansvar for universitetets økonomiske ressurser, eiendom og interne organisering.

Universitetsdirektøren er sekretær for universitetsstyret og Sekretariat for universitetsledelsen er sekretariat for styret.

Se møtet direkte fra klokken 09.00

I starten av møtet, orienterte rektor Margareth Hagen om status for Griegakademiet, og at regjeringen legger prosjektet for et nybygg for musikkstudentene på is.

Les mer om saken på uib.no

Blant sakene som ble behandlet var universitetets budsjett for 2023. Som følge av de økte energikostnadene, må blant annet energibudsjettet for neste år økes med 125 millioner kroner. Budsjettforslaget bygger på føringer gitt i tidligere styrevedtak og dialog med fakultet og sentralavdelinger gjennom budsjettprosessen, samt forslag til statsbudsjettet for 2023, som ble lagt frem 6. oktober.

Les budsjettsaken her.

I tillegg til budsjett for neste år, ble styret også orientert om universitetets økonomi i økonomirapport for 2. tertial.

UiB skal også gi sine innspill til statsbudsjettet for 2024 innen 1. november. Under torsdagens styremøte ble styret orientert om hvilke områder UiB prioriterer i sitt forslag til budsjett for 2024.

 • Bygg og infrastruktur
  - Griegakademiet
  - Nygårdhøyden sør
  - Forskningsfartøy G.O Sars
  - Tilgang til helsedata
 • ENØK tiltak
 • Studieplasser
 • Rekrutteringsstillinger
 • Ny regional etisk komite

Klimaregnskap

Universitetet i Bergen skal bli klimanøytralt innen 2030. UiBs arbeid for å redusere egne klimautslipp er sentralt i dette arbeidet. Dette måles gjennom årlige klimaregnskap, og på torsdag fikk styret presentert klimaregnskapet for 2021.

Her kan du lese klimaregnskapet.

Som kjent fikk UiB tildelt to nye sentre for fremragende forskning 23. september. De to sentrene er Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health ved Det medisinske fakultet, og Center for Digital Narrative ved Det humanistiske fakultet. Universitetsstyret fikk en kort presentasjon av de nye sentrene, og hvordan fagmiljø, ledelse og støtteapparat på institutt, fakultet og sentralt har arbeidet fram gode søknader.

Les hele styresaken her

Powered by Labrador CMS