NYHET

Rektor ved UiB og styreleder i Meltzerfondet Margareth Hagen kan fortelle det nå kan søkes midler gjennom en ekstraordnær utlysning i Meltzerfondet.
Rektor ved UiB og styreleder i Meltzerfondet Margareth Hagen kan fortelle det nå kan søkes midler gjennom en ekstraordnær utlysning i Meltzerfondet.

Lyser ut ekstra Meltzermidler

Meltzerfondet har hatt god avkastning på sine investeringer og lyser ut 7,8 millioner i en ekstra søknadsrunde for ansatte og studenter ved UiB med søknadsfrist 18. mars.

Publisert

EKSTRAORDINÆR UTLYSNING

Retningslinjer for ekstra utlysning 2022

  • Gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
  • Mindre forskningsinfrastruktur. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
  • Forskningsmidler/ smådriftsmidler som støtter opp om forskningen. Det kan søkes om inntil NOK 100.000.

– Jeg er veldig glad for at Meltzerfondet kan lyse ut en ekstra søknadsrunde i år, sier styreleder i L. Meltzers Høyskolefond og rektor ved UiB Margareth Hagen.

Meltzerfondet deler hvert år ut forskningspriser, midler til forskningstermin og reisestipend for forskere. Fondet deler også ut stipend til studenter. Utdelingen skjer hvert år på Lauritz Meltzers fødselsdag 8. mars. Men i år blir det en ekstra utlysning med tilpassede retningslinjer for de vitenskapelige ansatte. Det blir også ekstra tildeling for studentstipend med samme søknadsfrist 18. mars, 2022. Tildelingene vil annonseres 6. april, 2022.

– Denne ekstra utlysningen er på totalt 7,8 millioner. Fondets investeringer har hatt en veldig god avkastning de siste årene. Derfor valgte vi å gjennomføre en ekstra utlysning med tilpassede retningslinjer for de vitenskapelige ansatte. Vi har sett at pandemien har ført til begrensede reisemuligheter, og retningslinjene for den ekstra tildelingen er derfor tilpasset situasjonen vi står i, sier Hagen. Vi ønsker å gi muligheten til å søke om bidrag til andre aktiviteter enn spesifikt reiser.

Administrasjonen opplyser at for studentstipendene så vil søknader som har kommet inn til den ordinære søknadsrunden, men som ikke har fått tildelt midler 8. mars eller som har mottatt mindre støtte enn de har søkt om, automatisk bli overført til den ekstra søknadsrunden.

Les mer om å søke midler til vitenskapelig virksomhet og forskning her

Les mer om å søke prosjektstipend for studenter he

Powered by Labrador CMS