MINNEORD

Orm Øverland i 2007, når han ble utnevnt til æresdoktor ved Vytautas Magnus-Universitet i Litauen.

Minneord: Orm Øverland

Professor emeritus og tidligere dekan ved det historisk-filosofiske fakultet på UiB, Leiv Egil Breivik minner professor emeritus Orm Øverland som gikk bort 1. desember.

Publisert

Professor emeritus Orm Øverland døde 1. desember på Aukra Omsorgssenter. Han ble født i Oslo 17. mai 1935. Han er cand. philol. fra UiO (1962) og Ph.D. fra Yale University (1969). Han var tilsatt som vitenskapelig assistant i amerikansk litteratur ved UiO fra 1962-63. I tiden 1966-69 var han universitetsstipendiat ved samme institusjon. Han var tilsatt ved UiB fra 1970 til han ble pensjonist i 2005, de fire første årene som dosent og senere som professor i amerikansk litteratur. Han hadde en lang rekke forskningsopphold ved amerikanske universiter, bl.a. ved Harvard University, Yale University og University of Washington, Seattle.

Øverland har publisert en lang rekke bøker og artikler og nyter stor internasjonal anerkjennelse for sin forskning om norsk-amerikansk litteratur og immigrasjonshistorie. Han har betydd mye for utviklingen av amerikanske studier som fagfelt i Norge, hvor han har ført videre Sigmund Skards pionerarbeid. Han har veiledet et stort antall doktorgrads- og hovedfagsstudenter som har skrevet avhandlinger innenfor amerikanske studier.

Ved UiB har Øverland stått sentralt i universitetspolitisk virksomhet. Han var dekan ved Det historisk-filosofiske fakultet (1979-82), medlem (1979-82, 1987-89) og varamedlem (1996-98) av Det akademiske kollegium, samt styrer for Engelsk institutt i tre perioder (1974-75, 1991, 1993-95). Blant hans øvrige innsats for universitetssamfunnet bør hans verv som styreleder (1989-99) for Wittgensteinarkivet ved UiB særlig fremheves. Øverland ledet bl.a. omfattende og vanskelige forhandlinger med den østerrikske filosofen Ludwig Wittgensteins testamentforvaltere. Wittgensteinarkivet, et samarbeidsprosjekt med Oxford University Press, har digitalisert og utgitt Wittgensteins etterlatte skrifter.

Øverland var en drivkraft i internasjonaliseringsarbeidet ved UiB. Han var den første leder (1985-88) for Rådet for Internasjonalt Samarbeid og Utvikling (RISU) og var i den egenskap med på å opprette UiBs og Norges første engelskspråklige mastergrad (i marinbiologi). Som leder for RISU arbeidet han aktivt for å styrke samarbeidet med institusjoner spesielt i Afrika og for å legge forholdene til rette for opptak av studenter fra utviklingsland i Norge. Øverland var leder (1994-2001) for komitéen for utveksling av forskere med universiteter i USA og Canada.

I 1997-2004 var Øverland faglig koordinator for UiBs samarbeidsprogram med Vytautas Magnus Universitet i Kaunas i Litauen, der faglærere fra Kaunas kom til Bergen for å ta master- og doktorgrad. Det skyldes i høy grad Orm Øverlands innsats at dette programmet ble meget vellykket, med uteksaminering av flere master- og doktorgradsstudenter. Han var selv faglig veileder for den ene av de to første kandidatene fra Kaunas som fullførte sitt doktorgradsstudium i engelsk i 1999.

Øverland ble medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi i 1994, mottok Kongens fortjenstmedalje i gull i 2003 og ble æresdoktor ved Vytautas Magnus-Universitetet i 2007.

Jeg ønsker å hedre Orm Øverlands minne i takknemlighet for den innsatsen han har gjort innen akademia.

Leiv Egil Breivik
Professor emeritus, dekan for Det historisk-filosofiske fakultet, UiB, 1993–1998

Powered by Labrador CMS