NYHET

Profilbilde av Ingunn Anita Wergeland
Inginn Anita Wergeland (1966 - 2024)

Til minne om Ingunn Anita Wergeland (1966-2024)

Siviløkonom og seniorrådgiver Ingunn Anita Wergeland gikk bort mandag 11. mars 2024 etter et års sykdom. Hun ble 58 år.

Forskningsstøttemiljøet og økonomifaget på UiB har mistet en sentral ekspert, og Seksjon for prosjektøkonomi og Økonomiavdelingen en engasjert og høyt verdsatt kollega, rådgiver og venn.

Ingunn var utdannet siviløkonom fra NHH og hadde i sin arbeidskarriere erfaring fra både privat og offentlig sektor. Fra 2007 og frem til 2019 arbeidet hun med administrasjon i større prosjekter og sentre ved UiB. Hun ble gjennom dette arbeidet godt kjent med behovet for gode prosesser og god oppfølging for økonomiarbeid i forskningsprosjekter.

I perioden 2012-2019 var hun ansatt som administrativ leder for Sea Lice Research Centre (SLRC). Dette er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd og som UiB ved Institutt for Biovitenskap var vertsinstitusjon for. Dette var en utfordrende stilling med økonomioppfølging ved UiB i samarbeid mellom akademia og næringsliv, samt behovet for kunnskap om statsstøtteregulativer og internasjonale konkurranseregler. Det var ikke bare på UiB vi var imponert over hvordan Ingunn løste disse arbeidsoppgavene, også Forskningsrådet fremhevet henne som en særdeles dyktig administrativ koordinator.

Fra 2019 – 2023 jobbet Ingunn i Helse Bergen som fagleder for eksternfinansierte forskningsprosjekter og innovasjon. Her var hun leder for et team bestående av rådgivere som støttet forskere i søknadsprosessen om forskningsmidler.

I 2023 kom Ingunn “hjem” igjen til UiB, nå som seniorrådgiver på Seksjon for Prosjektøkonomi ved Økonomiavdelingen. Her hadde hun rollen som ekspert på de store programmene til Norges Forskningsråd og var primært knyttet til Infrastruktur, Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Senter for fremragende forskning (SFF). Her inngikk hun i det tverrfaglige sentrale støtteteamet for forskning: BOA-teamet, hvor primæroppgavene er å støtte opp fagnær administrasjon på fakultet og institutt i alle prosjekters faser fra søknad, drift og avslutning. Dette for at forskerne skal kunne søke om, vinne og drifte prosjekter på best mulig måte.

Ingunn var en kapasitet, med stor kunnskap og dyktighet. Hun likte gode faglige diskusjoner, hun var god på å fatte beslutninger og gledet seg over å se resultater. Hun hadde en stor arbeidskapasitet, var leveranseorientert og tok gjerne en utfordring. Som kollega var hun åpen, sosial og god til å kommunisere. Hun delte veldig gjerne sine erfaringer og sin kunnskap og hun var en person med lun humor og som var fin å være sammen med. Dette gjorde også at hun knyttet til seg mange kolleger og venner i ulike miljøer og avdelinger gjennom årene hun var på UiB.

Vi fikk ha henne hos oss bare så altfor kort tid. Ingunn vil bli dypt savnet av mange.

Våre tanker går til familien.

På vegne av kollegaer og venner
Per Arne Foshaug og Kari Eidsheim

 Minnestund i NG5

Alle er hjertelig velkommen til minnestund for vår kjære kollega og venn Ingunn onsdag 20. mars kl. 10.00 i Storsalen i Nygårdsgaten 5.

Har du lyst til å si noen ord under minnestunden kan du ta kontakt med seksjonsleder Kari Eidsheim kari.eidsheim@uib.no.

Det er lagt frem en minneprotokoll for Ingunn i 9. etasje i Nygårdsgaten 5 i lokalene til seksjonene prosjektøkonomi og budsjett, hvor der er muligheter for å skrive en hilsen eller et minneord. Boken blir også tilgjengelig under minnestunden.

Powered by Labrador CMS