NYGÅRDSGATEN 5

Det nye husrådet ser frem til å starte arbeidet i Nygårdsgaten 5.

Skal skape aktiviteter og fellesskap i NG5

Nygårdsgaten 5 får et eget husråd, og en kulturkomité som heter NG5 Kultur. Gruppene skal bidra til et godt fellesskap, og at det skapes aktivitet i bygget.

Publisert Sist oppdatert

MEDLEMMER I HUSRÅDET

 • Maria Lundhaug, ITA
 • Britt Karin Muri, HRA
 • Jan Terje Nygaard, EIA
 • Arne R. Ramslien, SFU
 • Bodil Aga, SA
 • Ernst Pedersen, ØKA
 • Jens Helleland Ådnanes, KA
 • Synnøve Sagatun Palmstrøm, FIA
 • Mary Stien Rørdal, HVO
 • Anne-Chatrine Lien, husvert
 • Kathrine Brosvik Thorsen, UiB Tjenesteutvikling

MEDLEMMER I NG5 KULTUR

 • Ole Friele, SA
 • Kristina Kvareng Skorpen, EIA
 • Are Alsaker Styve, HRA
 • Petr Kalashnikov, ITA
 • Torill Sommerfelt Ervik, KA
 • Anne Sophie Aarestrup Krayou, SA

Nå er fellesadministrasjonen rett rundt hjørnet til å flytte inn i Nygårdsgaten 5, som samler 450 ansatte i samme bygg.

– I nye NG5 skal vi samhandle for å levere tjenester, men det vil også være behov for å tenke helhetlig og finne felles praktiske løsninger for fellesarealene i bygget. I tillegg ønsker vi aktiviteter som skaper mer samarbeid på tvers. Disse to nye gruppene skal bidra i dette arbeidet, sier programleder Kathrine Brosvik Thorsen i UiB Tjenesteutvikling.

Skal lage felles retningslinjer

Husrådet består av ansatte fra hver enhet i bygget, hovedverneombudet i fellesadministrasjonen og husverten. De skal diskutere praktiske forhold i fellesarealene i Nygårdsgaten 5.

– En viktig oppgave er å lage retningslinjer for fellesarealene i bygget. De tar over stafettpinnen fra brukerutvalget, og får overlevert informasjon og tidligere innspill fra ansatte om områder hvor det er ønskelig med felles retningslinjer, sier Thorsen.

Eksempler på dette er booking av møterom, kultur for bruk av garderober og skap, og bruk av felles sosiale soner.

Viktig med godt samarbeid

Synnøve Palmstrøm fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) og Ernst Pedersen på Økonomiavdelingen er to av medlemmene i husrådet.

– Jeg har nok fått denne rollen fordi jeg bryr meg, og engasjerer meg i hvordan vi har det og oppfører oss på jobben. Det er også kjekt å møte kollegaer på tvers. I husrådet må vi nok diskutere en del grunnleggende saker fremover, og skape gode regler for at bygget skal fungere godt, sier Palmstrøm.

Også Ernst Pedersen ser frem til å sitte i husrådet, og tror at arbeidet skal gå fint.

– Det er viktig å få til et godt samarbeid på tvers av avdelingene, og ta vare på alt forarbeidet som er gjort med brukerutvalget, sier han.

– Det er viktig å få til et godt samarbeid på tvers av avdelingene

Ernst Pedersen

Medlemmene skal også formidle informasjon fra husrådet til de ansatte, og ta imot innspill fra sin avdeling. Har du innspill, kan du derfor kontakte din representant (se faktaboks).

NG5 Kultur skal foreslå og bidra til å gjennomføre sosiale og faglige aktiviteter i fellesområdene.

Skal skape liv i Nygårdsgaten 5

NG5 Kultur skal foreslå og bidra til å gjennomføre sosiale og faglige aktiviteter i fellesområdene. Gruppen består av ansatte i fellesadministrasjonen.

– Vi ønsker at Nygårdsgaten 5 skal være fylt med spennende aktivitet i tråd med visjonene for bygget. NG5 Kultur skal jobbe med det sosiale og faglige felleskapet, også ut mot resten av organisasjonen. De skal samtidig ikke gjøre det alene, dette er noe alle avdelinger og ansatte må bidra inn i, sier Thorsen.

Kristina Kvareng Skorpen fra Eiendomsavdelingen og Ole Friele fra Studieadministrasjonen er to av medlemmene i NG5 Kultur.

Jeg tror vi er en gruppe som klarer å oppfylle denne oppgaven

Kristina Kvareng Skorpen

–Jeg liker å arrangere sosiale aktiviteter, så det blir spennende å gjøre det for mange ansatte. Jeg tror vi er en gruppe som klarer å oppfylle denne oppgaven. Det er også en gyllen mulighet til å bli kjent med ansatte på andre avdelinger, sier hun.

Ole Friele ville gjerne jobbe med kulturarrangementer, og sa derfor ja til å bli med.

– Jeg tror at jeg kan bidra godt inn i gruppen, og mitt inntrykk så langt er at det er en veldig fin sammensetning av folk. Jeg tror derfor vi vil finne på mye kjekt for de ansatte i NG5, sier han.

Egen Teams-kanal

Under verkstedene kom det inn mange ideer fra ansatte om aktiviteter de ønsker for fellesskapet, og innspillene derfra blir tatt inn i NG5 Kultur.

Ansatte i Nygårdsgaten 5 vil få informasjon om det som skjer i bygget gjennom en egen Teams-kanal og på informasjonsskjermene.

Powered by Labrador CMS