NYHET

Illustrasjonsfoto

Ny rettighetsordning gjør åpen tilgang enklere

Fra og med 1. desember i år har UiB en ny ordning som gjør det enklere for forskere å oppfylle krav om åpen tilgang.

Benedicte Carlsen, viserektor for forskning og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Bergen.
Maria-Carme Torras-Calvo, direktør ved Universitetsbiblioteket

Kravene til åpen tilgang fra blant andre Forskningsrådet og EU blir stadig strengere og mer uoversiktlige. Dette kan sette forskere i skvis mellom forlag og finansiører når forskningsresultatene skal publiseres med umiddelbar åpen tilgang. Ved publisering er det vanlig at forskerne mister mulighet til selv å bestemme hvordan de skal dele artiklene sine med andre, og forlagene kan dermed hindre forskerne i å oppfylle krav om åpen tilgang. I verste fall kan forskere føle seg presset til å velge tidsskrift av lavere kvalitet for å oppfylle krav om umiddelbar åpen tilgang.

Det er uakseptabelt for å UiB å la sine forskere stå alene i skvisen mellom finansiørers krav om åpen tilgang og store forlags krav om eksklusive rettigheter, sier viserektor for forskning og internasjonale relasjoner Benedicte Carlsen.

Istedenfor at den enkelte må ta saken selv, tar UiB ansvar for å sikre rettighetene til åpen tilgjengeliggjøring. Det handler om at forskerne skal kunne konsentrere seg om forskningen sin, fortsetter hun.

Universitetene tar forskningen tilbake

Universitetsstyret vedtok 24. november å innføre en rettighetsordning for åpen tilgjengeliggjøring av vitenskapelige artikler. Denne ordningen inngår i UiBs politikk for åpen vitenskap, og det nye vedtaket gjør at UiBs rettigheter til å tilgjengeliggjøre artiklene får forrang foran forlagenes publiseringskontrakter med forskerne. Selve tilgjengeliggjøringen gjøres av Universitetsbiblioteket i forlengelsen av forskernes Cristin-rapportering slik at det ikke blir ytterligere merarbeid for forskerne.

UiB er ikke første universitet som gjør dette. Harvard University var det første universitetet som innførte en slik politikk, og siden 2008 har flere titalls amerikanske universitet gjort det samme.

Det har fungert fint, uten akademiske eller juridiske problemer hverken for forskere eller universitet. Den siste tiden har også europeiske universitet innført lignende ordninger, blant andre Universitetet i Edinburgh, Universitetet i Cambridge, UiT, NTNU, og UiB. Senest denne uken vedtok UiO at også de skulle ha en slik ordning, sier Carlsen.

Fleksibilitet for forskerne

Selv om UiB i utgangspunktet har rett til å tilgjengeliggjøre alle artikler, er det til syvende og sist forskerne selv som bestemmer.

- Det passer kanskje ikke alltid med umiddelbar åpen tilgang, men det forskerne selv bestemme. Derfor var det viktig at rettighetsordningen ikke ble nok en tvangstrøye, forklarer direktør ved Universitetsbiblioteket, Maria-Carme Torras-Calvo.

Forskere som ønsker å få fritatt en artikkel fra rettighetsordningen kan fylle ut dette enkle skjemaet.

Universitetsbiblioteket har laget en webside for ofte stilte spørmål hvis det er noe du lurer på, og vi kan bistå forskere hvis du opplever vanskelige tilfeller, avslutter Torras-Calvo.

Powered by Labrador CMS