JUBILANT

Jubilanten Else Øyen fyller 90 år.

Professor Else Øyen fyller 90 år

Jubilanten Else Øyen fyller 90 år den 7. februar. Ved UiB har hun blant annet sørget for å sette universitetet på kartet når det gjelder fattigdomsforskning internasjonalt. 

Jubilanten har vært en viktig person ved Universitetet i Bergen. Hun har sørget for å sette universitetet på kartet når det gjelder fattigdomsforskning internasjonalt, og vært av stor betydning for å fremme flerfaglig forskning og samarbeid innen tematikken globale samfunnsutfordringer ved universitetet .

Jubilanten ble født 7.februar 1934 i Hellerup på Sjælland i Danmark og studerte sosiologi i København. Allerede da hadde hun stor interesse for fattigdomsproblemsatikken i samfunnet vårt. Hun var assistent for Kaare Svalastoga i studietiden ved Københavns Universitet, og ble sendt ut i bygatene for å lete etter informanter til hans kartlegging av lagdeling og sosial mobilitet. Dette økte interessen hennes ytterligere.

Hun ble mag.art ved Universtietet i Oslo i 1960 og dr. philos i sosiologi ved Universitetet i Bergen i 1973. Hun var på et studieopphold i USA som også har vært av betydning for hennes interesse i sosiologi. Doktoravhandlingen hennes, Sosialomsorgen og dens forvaltere, viser hvordan aktverdige intensjoner i Lov om sosial omsorg strander når sosialstyrene av folkevalgte lekfolk som skal iverksette loven «passiviseres» av lokale «interessekonflikter». Resultatet blir stor variasjon i praksis mellom styrene og «favorisering av det klientell som forårsaker minst konflikter».

I Bergen ble hun professor ved Senter for helse- og sosialpolitiske studier, Universitetet i Bergen, i 1975 og ledet senteret fra 1990 til 2001. Hun har vært professor i sosialpolitikk og sosialadministrasjon. Fra 2001 til 2003 ledet hun UiBs Senter for internasjonal fattigdomsforskning. Hun har hatt flere internasjonale verv, hun har blant annet vært visepresident i International Sociological Association fra 1986 til 1990. Fra 1991 til 2006 ledet hun CROP (The Comparative Research Programme on Poverty), et stort internasjonalt nettverk av fattigdomsforskere. I 2017 vant hun Norsk sosiologforenings hederspris. Hun er nå professor emerita.

Hun har vist mange talenter, både i forskning og politisk virke. Hun har blitt omtalt som en individualist, men også som et organisasjonstalent. Hun har bidratt til å etablere forskningssentre og forskningsprogrammer, og vært sentral i organiseringen av seminarer og konferanser i et stort omfang; fra årlige trygdeforskerseminarene her hjemme, til internasjonale konferanser. Hun har bidratt til akademiske sosiologkongresser så vel som konferanser for forskere, politikere og sivilsamfunn. Øyen er en varm forsvarer av den norske samfunnsmodellen og velferdsstaten, og hun har vært med på å utvikle trygde-, velferds- og fattigdomsforskningen i Norge. Mange husker henne på barrikadene for den norske velferdsstaten i EU-striden i 1994. Samtidig som hun har vært klart og tydelig profilert som forsker ved Universitetet I Bergen, har hun vært en person som har arbeidet i det stille med fagutvikling og metodologiske utfordringer. Dette kan man se i hennes betydelige publikasjonsliste, der hennes interesse for konseptuell utforskning, analyse og systematisering kommer sterkt til uttrykk. Hun har vært opptatt av metodiske, men også begrepsmessige utfordringer ved å utføre komparative studier av fattigdom, utvikling, ulikhet og velferd.

Else Øyen har bidratt både som samfunnsforsker og som en verdensborger - vi gratulerer hjertelig med dagen!

Av: 

Tore Sætersdal, Bente E. Moen og Simon Øverland

Senter for internasjonal helse, UiB

Powered by Labrador CMS