NYHET

Se møtet direkte her fra klokken 14. Deler av møtet kan bli lukket av styret - videoen vil i så tilfelle gå i svart.

Ekstraordinært styremøte 17. mars

Universitetsstyret møtes til ekstraordinært møte for å diskutere oppfølgingen etter rapport om praksisportal.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag klokken 14 er det ekstraordinært møte i universitetsstyret for Universitetet i Bergen. Under forrige ordinære styremøte, torsdag 11. mars presenterte konsulentselskapet PWC sin gjennomgang av saken om praksisportal. I onsdagens styremøte inviteres styret til å drøfte rapportens funn og gi anbefalinger til universitetets videre oppfølging av saken.

I styresaken skriver universitetsledelsen at den som en oppfølging av rapporten i forbindelse med overgang til nytt rektorat og nye dekanat ved UiB sommeren 2021, vil rette et særlig fokus på roller, fullmakter og retningslinjer, for å sikre en felles forståelse av disse, og forebygge at det oppstår slike situasjoner som rapporten beskriver.

Styremøtet foregår digitalt, og kan sees i vinduet øverst fra klokken 14. Deler av møtet kan bli lukket av styret - videoen vil i så tilfelle gå i svart.

Powered by Labrador CMS