NYHET

Se opptak av møtet.

Møte i universitetsstyret 6. mai

EU-status, rapport om forsinket sensur og UiBs koronahåndtering er noen av sakene som ble behandlet i universitetsstyret denne uken.

Publisert Sist oppdatert

I styremøte blir styret, som vanlig, orientert om status i arbeidet med universitetets håndtering av den pågående pandemien. Vårsemesteret har vært preget av skiftende restriksjoner som følge av smittespredning nasjonalt og lokalt, og studenter og ansatte har i stor grad måttet tilpasse arbeidshverdagen med digital undervisning og arbeid fra hjemmekontor. I styresaken orienters styret grundig om hvilke konsekvenser pandemien har for UiB, og hvilke tiltak som gjennomføres for studenter og ansatte.

Forsinket sensur

Styret skal videre gå gjennom rapport om forsinket sensur ved UiB. Våren 2019 behandlet universitetsstyret en sak om hvorvidt de skulle innføre dagbøter ved forsinket sensur. Styret ønsket ikke å gå inn for dagbøter, men forventer at ledere på alle nivå følger opp tematikken. Rapporten fra høsten 2020 viser at noen fakulteter har jobbet godt med å øke andelen av fullførte sensureringer innen fristen, og at fakultetene samlet sett viser en positiv trend. Samtidig er det fremdeles fakulteter som ikke har oppnådd særlig forbedring.

UiBs EU-satsing

Universitetet i Bergen har en sterk, internasjonal profil med ambisjoner om å markere seg i EU og delta i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Rammeprogrammet er en viktig finansieringskilde, og UiB jobber langsiktig med å øke sin synlighet på den europeiske arenaen. Under fremleggelsen av saken vil styret få presentert hvordan UiB vil mobilisere mot rammeprogrammet, og hvordan UiBs Brusselkontor er et viktig virkemiddel i dette arbeidet.

Her kan du se oversikt over alle sakene styret skal behandle i torsdagens møte. Møtet ser du øverst i saken fra klokken 10.

Powered by Labrador CMS