NYHET

Følg møtet direkte fra klokken 09.00.

Se opptak av universitetsstyremøtet

Ekstern gjennomgang av sak om praksisportal, koronahåndtering og justering av valgreglement er blant sakene Universitetsstyret gikk gjennom torsdag 11. mars. Se møtet i opptak her.

Publisert Sist oppdatert

I møtet presenterte konsulentselskapet PWC sine hovedfunn etter gjennomgan av saken om praksisportal, samt overleverte sin rapport fra gjennomgangen. Som kjent vedtok styret en ekstern gjennomgang av sakskomplekset i saken knyttet til praksisportal.

Videre ble universitetsstyret orientert om universitetets beredskapsarbeid og håndtering av koronaviruspandemien. Etter en semesterstart med i hovedsak digital undervisning, er det fra 22. februar gitt en del lettelser i tiltakene for studentene. Det er nå mulig med undervisning i mindre grupper, og lesesaler og læringssentre er åpne. I styresaken redegjøres det for UiBs oppfølging av tiltak og arbeid for å hindre spredning av koronavirus.

I mai 2021 skal det gjennomføres valg av dekaner ved fire fakulteter. Det skal også velges insituttledere ved samtlige insitutter på Det samfunnsvitenskapelige fakultet, samt ved to instituttet ved Det psykologiske fakultet. Under torsdagens styremøte tok styret stilling til hvordan stemmene skal vektes ved valg av instituttledere og dekaner ved UiB. Universitetsdirektøren vurderer at ansattstemmene ved valg av dekaner og instituttledere bør gis samme vekt, og foreslår derfor at valgreglementet endres for å gjenspeile det.

Styret behandlet også blant annet Årsrapporten for Universitetet i Bergen, samt et justert budsjett for 2021.

Her kan du se hele sakslisten for torsdagens styremøte.

Powered by Labrador CMS