NYHET

Styremøtet kan sees her fra klokken 10.

Universitetsstyremøte 29. oktober

Endring av valgreglement for rektorvalg, neste års budsjett og koronastatus er saker universitetsstyret behandlet i sitt oktobermøte.

Publisert Sist oppdatert
Universitetsstyret 1.8.2020-31.7.2021. Bak fra venstre: Jørgen Melve, Kjersti Fløttum, Marianne Møgster, Petter Erling Bjørstad, Runa Falck. Foran fra venstre: Bjørn K. Haugland, Cora Gabrielle Møller Jensen, Dag Rune Olsen, Gard Aasmund S. Johanson, Bjørn Østbø. Hanne Foss Hansen var ikke til stede da bilde ble tatt.

Etter dagens gjelendende reglement for valg av rektor ved UiB, skal valget gjennomføres som flertallsvalg. Det vil si at dersom det stiller flere enn to kandidater til valg, og ingen av kandidatene får mer enn 50 prosent av stemmene, vil de to kandidatene med flest stemmer gå videre til andre valgomgang.

Universitetsledelsen foreslår i styresaken å gå over til preferansevalg, valgformen som blant annet benyttes ved valg av ansattrepresentanter til styret og til andre styringsorganer ved UiB.

Fordelen ved preferansevalg er at valgresultatet blir klart umiddelbart. Ved to eller flere kandidater i et flertallsvalg når preferansevalg benyttes, skjer den andre valgomgangen umiddelbart (‘instant runoff’) med eliminering av kandidatene med færrest stemmer og omfordeling av disse stemmen til de øvrige kandidatene fordi velgerne allerede har rangert kandidatene.

En av grunnene til forslaget, er at når valgresultatet blir klart med en gang, skaper det ikke forsinkelser i de øvrige valgene ved universitetet som er avhengig av at rektorvalget er avviklet.

I tillegg til endring av valgreglementet, foreslås det at valget av ny rektor skal gjennomføres i perioden 22.-25. mars 2021.

Her kan du se hele sakslisten til styremøtet.

Budsjett 2021

I torsdagens møte, skal styret også vedta neste års budsjett. Budsjettet har en nominell vekst på 6,9 prosent i UiBs totaløkonomi, og samtidig som det er en lav økning i kostnader, blir 2021 et år med økt handlingsrom for UiB.

Universitetsledelsen foreslår i budsjettet en betydelig satsing på Vestlandslegen, et tiltak som vil øke antall utdannende leger på Vestlandet i en desentral modell med samarbeidende institusjoner. Videre foreslås det å sikre et Klimabudsjett på 20 mill. kroner årlig som blir et viktig virkemiddel for å nå målet om klimanøytralt UiB i 2030. Ellers settes det av ekstra 10 mill. kroner i 2021 til forskningstiltak som skal avhjelpe forsinkelser og problemer som UiBs forskning er påført gjennom pandemien. Posten som finansierer posisjonering og søknadsstøtte økes og blir 10 mill. kroner i året.

Som vanlig i styremøtene dette året, skal universitetsstyret få en grundig gjennomgang av UiBs håndtering av den pågående koronapandemien. Universitetsledelsen vil gi en orientering om UiBs oppfølging av nasjonale og lokale tiltak for å forebygge smitte.

Powered by Labrador CMS