NYHET

Helene Wiken åpner dag to av nettverkssamlingen i de nye lokalene til UiB Læringsarena i NG5.
Helene Wiken åpner dag to av nettverkssamlingen i de nye lokalene til UiB Læringsarena i NG5.

Samlet miljørådgivere fra hele landet

9. og 10. November var miljørådgivere fra mange av Norges universiteter og høgskoler på plass i Bergen når UiB, HVL og NHH inviterte til den første nettverkssamlingen for miljørådgivere i UH-sektoren.

Publisert Sist oppdatert

FAKTA

UiB har vært vertskap for den første samlingen for miljørådgivere i UH-sektoren.

Nettverket er åpent for alle universiteter og høgskoler i Norge, og skal være et forum for utveksling av erfaring og kunnskap. 

De fleste universitetene og høgskolene i Norge har i dag egne miljørådgivere som bistår i arbeidet med å gjøre sektoren mer bærekraftig. UiBs egen miljørådgiver, Helene Wiken, forteller at samlingen hjelper dem til å jobbe enda bedre.

– Målet for samlingen var å gjøre det lettere med samarbeid på tvers av våre universiteter og høyskoler. Vi sitter ofte med de samme problemstillingene, barrierene og mulighetene når det kommer til klima, miljø og bærekraft. Ved å møtes og snakke sammen kan vi inspirere og motivere hverandre, samt dele kunnskap, ideer og "best practices". 

Miljørådgiverne fikk omvisning på BIR sitt avfallsanlegg.
Miljørådgiverne fikk omvisning på BIR sitt avfallsanlegg.

Deltakerne fikk innlegg og workshops om avfallshåndtering, miljøledelse, klimaregnskap, reisepolitikk og innkjøp. Temaer som er særlig aktuelle når universitetene forsøker å kutte sine klima- og miljøutslipp. Det ble også tid til en ekskursjon til BIR for å se hvordan UiBs nye leverandør jobber med avfallsproblematikk.

Wiken mener at det gjelder å få en oversikt over hvordan andre aktører som vi kan sammenligne oss med jobber, slik at man slipper å gjøre samme jobben to ganger.

– I en hektisk hverdag er det lett å bli sittende i en egen UiB-boble. Da er det godt å kunne løfte blikket og se at det finnes andre som jobber med det samme og som kanskje allerede har funnet en god løsning. Vi når våre felles mål for klima, miljø og bærekraft fortere og bedre dersom vi samarbeider. 

Bergen en naturlig vert

Noen vil kanskje spørre seg som det blir riktig at miljørådgivere, som skal jobbe for nedgang i CO2 utslipp, flyr inn fra hele landet for å delta på nettverkssamlinger. Wiken sier hun forstår spørsmålet, men mener at gevinsten ved å møtes fysisk en sjelden gang er så stor at denne miljøkostnaden er verdt å ta.

F.V. Trude Gudmundset (NHH), Helene Wiken (UiB) og Siri Smith (HVL), var vertskap for nettverkssamlingen.
F.V. Trude Gudmundset (NHH), Helene Wiken (UiB) og Siri Smith (HVL), var vertskap for nettverkssamlingen.

– Dette er det første fysiske møtet vi har hatt i nettverket. Tidligere har det vært digitale møter, som morgenkaffe med ulik tematikk. At første samling ble lagt til Bergen var heller ikke tilfeldig. Her er vi flere store aktører som er aktive i nettverket og det begrenset derfor flyreiser ved at både UiB, NHH, HVL, BI og VID har campus i byen. Flere av deltakerne var derfor kortreiste. 

– Som miljørådgivere er det så klart viktig å begrense flyreiser forbundet med et slikt nettverk. Likevel kan en årlig fysisk samling ha en del å si for kvaliteten på samarbeidet. Det er mye lettere å ta kontakt med noen digitalt etter først å ha møttes fysisk, mener Wiken.

Nå som nettverket har kommet godt i gang er noe av det første medlemmene håper de kan få til å gå sammen for å se på muligheter for å standardisere klimaregnskap.

– Vi ønsker rett og slett å lage en nasjonal modell for klimaregnskap med standardiserte utslippsfaktorer. Klimaregnskap er et veldig viktig verktøy for å få oversikt over våre største utslippsposter og derav redusere utslippene med målrettede tiltak, forklarer Wiken.

Planen videre er at nettverket i hovedsak skal fortsette arbeidet digitalt.

– Resten av året vil nettverket møtes digitalt, men jeg tror også disse møtene vil være mer fruktbare nå etter at vi har hatt en fysisk samling, som innebar både faglig og sosialt program, sier Wiken.

Powered by Labrador CMS