NYHET

Studiestart 2023: Rekordmange nye studenter møtte opp til velkomstseremonien på Museplass i Bergen i august 2023.

Studiebyen Bergen og UiB øker mest i popularitet

Bergen og Universitetet i Bergen topper søkerlistene! UiB har størst økning i andel søkere blant de store universitetene. Det viser Samordna opptak sine søkertall for 2024, hvor Bergen nå er Norges nest mest populære studieby.

SØKERTALL

Ti på topp i antall søkere (førstevalg) ved UiB:

1. Rettsvitenskap - 2055

2. Psykologi, profesjonsstudium - 711

3. Medisin, Bergen - 604

4. Arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelor  - 486

5. Psykologi, årsstudium - 383

6. Medisin, Bergen/Stavanger - 338

7. Generell psykologi - 317

8. Film- og TV-produksjon - 277

9. Samfunnsøkonomi, bachelor - 239

10. Pedagogikk, årsstudium - 215

Ti på topp studieprogram ved UiB i antall søkere (førstevalg) per studieplass:

1. Film- og TV-produksjon - 12,6

2. Medisin, Bergen/Stavanger - 8,5

3. Psykologi, profesjonsstudium - 8,2

4. Arbeids- og organisasjonspsykologi - 8,1

5. Journalistikk - 7,0

6. Medie- og interaksjonsdesign - 6,0

7. Informasjonsvitenskap, årsstudium - 5,6

8. Rettsvitenskap - 5,5

9. Filosofi - 5,5

10. Pedagogikk, årsstudium - 5,4

Ti på topp i antall søkere (førstevalg) til master ved UiB:

1. Biologi - 269

2. Informatikk - 228

3. Pedagogikk, deltid - 214

4. Psykologi - 195

5. Arbeids- og organisasjonspsykologi - 192

6. Bærekraft - 183

7. Helsefremmende arbeid og helsepsykologi - 168

8. Samfunnsøkonomi - 149

9. Politics and Governance of Global Challenges - 144

10. Biomedisin - 140

– Bergen er en attraktiv studentby, og vi er svært glade for at så mange flere ønsker å studere både hos oss på UiB, og at også Bergen opplever en så markant økning i antall søkere, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

Antall søkere som ønsker å studere i Bergen øker med 11 prosent og nå er Bergen Norges mest populære studieby, bare slått av Oslo. UiB alene øker i søkertall med 8 prosent og tar en stadig større andel av søkerne. UiB er blant universitetene som har størst prosentvis økning i søkertallene sammenlignet med i fjor.

Totalt har UiB over 11 400 søkere til 4151 studieplasser.

Lektor i nordisk øker markant

Trenden med synkende søkertall til lærerutdanningene ser ut til å ha snudd. For eksempel øker lektorprogrammet i nordisk med hele 69 prosent, og UiB opplever også en økning i antall søkere til pedagogikk og spesialpedagogikk. Dette lover godt for fremtiden til læreryrket, mener UiBs prorektor Pinar Heggernes.

– Synkende rekrutteringen til lærerutdanningene har gjennom de siste årene ført til en nasjonal bekymring. Når Norge er i ferd med å omstille seg som kunnskapsnasjon, er det svært viktig med utdanning og lærere. Vi ser med stor glede at søkertallene til lektorutdanningene holder seg stabile ved UiB, med totalt like mange søkere i år som i fjor, sier Heggernes.

Stor interesse for Vestlandslegen

Søkertallene ved Det medisinske fakultet går opp med 20 prosent og det er Vestlandslegen som står for det meste av denne økningen. Medisinstudentene på Vestlandslegen tar de første tre årene i studiet i Bergen før de fortsetter resten av studieløpet i Stavanger. På sikt ønsker UiB å også tilby et slikt alternativ i Haugesund og Førde.

Selv om Vestlandslegen har eksistert som studietilbud siden 2020, er det først i år at søkere til profesjonsstudiet i medisin ved UiB har kunnet velge fra starten av om de vil følge studieløpet i Bergen eller under Vestlandslegen.

Bærekraftig og demokratisk samfunnsutvikling

UiB sin strategi legger stor vekt på at universitetet skal bidra til en bærekraftig og demokratisk samfunnsutvikling, og universitetet opplever økning til fagområder som kan bidra til dette. Studieprogram i sammenlignende politikk, Europastudier, mediefagene, sosiologi og rettsvitenskap er blant studieprogrammene som opplever en oppgang i søkertallene. UiB noterer også en økning i søkertallene til realfag, samt sivilingeniørstudiene innen energi og havteknologi.

– I en tid der demokratiet i deler av verden er truet, og samfunnet står ovenfor store omstillinger, trenger Norge sterk kompetanse på disse fagområdene, sier Heggernes.

KI og IKT er populært

UiB var det første universitetet i Norge som startet et bachelorprogram i kunstig intelligens, et tverrfaglig studieprogram som har vært svært populært fra starten av. Dette programmet øker sin popularitet, og har 35 prosent flere søkere i år sammenlignet med i fjor. De andre tverrfaglige studieprogrammene med sterkt innslag av IKT øker også i popularitet; som bachelorprogrammene innen kognitiv vitenskap, informatikk-matematikk-økonomi og bioinformatikk. Det helt ferske bachelorprogrammet geofag og informatikk har 60 søkere som kjemper om 23 studieplasser.

1 av 7 søkere velger Bergen

Norge har mange populære studiebyer. Bergen har nå tatt igjen Trondheim, og er landets nest mest populære studieby. 1 av 7 norske søkere, velger nå Bergen. – Det gode samarbeidet som utdanningsinstitusjonene i byen har gjennom organisasjonen Utdanning i Bergen har gitt gode resultater. Det virker som om unge virkelig har fått øynene opp for hva Bergen kan tilby: Studier av høy kvalitet, mange av dem plassert midt i byen, med en fantastisk studentkultur. Bergen passer for alle, og alle vil bli tatt godt imot når de kommer til studiestart i august, sier Heggernes.

Powered by Labrador CMS