SPESIALGLIMT

SILKETRYKK: Tidsskriftet har forseggjorte forsider hvor enkelte er laget med silketrykk. Forsiden er fra Lavendelexpressen nr. 1.

Støtt de lesbiske i Kina og Albania!

Slagordet som tittelen viser til, er hentet fra det lesbiskfeministiske tidsskriftet Lavendelexpressen. Skeivt arkiv har seks utgaver av tidsskriftet, som sannsynligvis er alle utgaver som ble gitt ut.

Publisert

Lavendelexpressen kom ut første gang i 1976 og ble utgitt frem til 1981. Dette tidsskriftet er et av flere lesbiskfeministiske tidsskrift fra 1970- og 1980-tallet som finnes i Skeivt arkivs samlinger.

1970-tallets kvinnebevegelse var mangfoldig og det oppstod mange mindre grupperinger, blant dem var ulike lesbiskfeministiske grupper. En av disse grupperingene var Lesbisk bevegelse, hvor Lavendelexpressen hadde sitt utspring. Noe av det de lesbiske feministene ønsket å oppnå med tidsskriftet var å synliggjøre lesbiske som gruppe, da de mente at de i mange sammenhenger ble usynliggjort. Andre lesbiskfeministiske tidsskrift som også finnes i Skeivt arkivs samlinger, er Amasonen, Lesbisk internavis og LF-Avisa.

Forside Lavendelexpressen nr. 2.

Hva skrev de om i tidsskriftene?

Innholdet i Lavendelexpressen er mangfoldig. Mye av innholdet er politisk, gjerne i kombinasjon med personlige fortellinger, noe som gjenspeiler 1970-tallets slagord «det personlige er politisk». En parole som de lesbiske feministene brukte i 8. mars-toget i 1977 var «Støtt de lesbiske i Kina og Albania». Parolen kan sees på forsiden av Lavendelexpressen nr. 2 og var en reaksjon på at AKP-ml hevdet at det ikke fantes homofile i de kommunistiske landene Kina og Albania. Andre deler av innholdet i tidsskriftet er blant annet dikt, tegneserier, strikkeoppskrifter, sanger, matoppskrifter og politiske tekster.

Innholdet i Lavendelexpressen kan oppsummeres basert på kategorier.

SFINXA - lesbisk trykk

Lavendelexpressen var laget av kvinner og for kvinner, det var viktig at hele prosessen med å lage tidsskriftet ble utført av kvinner og dette ble gjort på dugnad i god aktivistisk ånd. Ettersom det var en målsetning at hele prosessen med tidsskriftet skulle styres av kvinner og ikke være underlagt patriarkalske samfunnsstrukturer, ble det å kunne trykke tidsskriftene selv et viktig poeng. Etter hvert startet de lesbiske feministene kvinneverkstedet SFINXA og de investerte i en offsetmaskin slik at de kunne trykke tidsskriftet og andre trykksaker selv. Lavendelexpressen og SFINXA var nært knyttet sammen.

Alternative logoer fra Lavendelexpressen nr. 6 .

SFINXA trykket også materiale på bestilling for andre organisasjoner og merket materialet med logoen SFINXA - lesbisk trykk. Som en respons på at en organisasjon som hadde bestilt trykt materiale hos dem ikke ønsket å ha logoen med navnet lesbisk trykk på materialet kommer humoren internt i redaksjonen til syne. I Lavendelexpressen nr. 6. kan en på de midterste sidene se forskjellige «sensurerte» utgaver av logoen med tittelen: «Velg blant 36 nye muligheter det som vil være minst belastende for nettopp deres firma!»

Hele den første forsiden av Lavenderekspressen.

Selv om mange av emnene de tar opp i tidsskriftet er mer alvorlige og politiske, kommer humoren ofte til syne slik som i dette eksempelet. Det mangfoldige innholdet i tidsskriftet gir et godt innblikk i hvilke saker som opptok de lesbiske feministene i tidsperioden og er et spennende utgangspunkt for videre forskning.

Kilder

Lavendelexpressen 1976-1981. Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket

Taule, Siv (2017) “Støtt de lesbiske i Kina og Albania!”: Lesbiskfeministiske tidsskrift fra 1970– og 1980–tallet. Masteroppgave. Bergen: Universitetet i Bergen

Powered by Labrador CMS