NYHET

Roboten som støvsuger på Realfagbygget kan snart få nye kolleger.

Snart blir det flere vaske-roboter på campus

Roboten som støvsuger på Realfagbygget kan snart få nye kolleger.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2021 har to vaskeroboter rullet rundt i gangene på campus. Erfaringene er gode og nå skal de få flere elektroniske kolleger.

UiB har nylig signert ny kontrakt med Coor Service Management AS.Kontrakten er på 220 millioner, gjelder for seks år, og inneholder blant annet planer om å ta i bruk flere vaskeroboter. Det er Coor som har stått for renhold på campus de siste fire årene, og renholdssjef Anette Cecilie Blich er sikker på at selskapet vil levere gode tjenester også for neste periode.

Vaskeroboten i Realfagbygget kan også kommunisere med deg. Her med kontorsjef ved Eiendomsavdelingen, Anette Blich.

– Ved siden av at Coor leverte best på kravene i konkurransen er det en fordel for ansatte og studenter at Coor fortsatt skal drive renhold på campus, fordi med det følger det færre omveltninger og innføringer i våre bygg, siden denne kunnskapen allerede er sterk hos leverandør, sier Blich.

Flere vaskeroboter

Det er i dag to roboter som jobber med renhold på UiB, en vaskerobot på Odontologibygget og en som støvsuger på Realfagbygget. Disse ble satt i arbeid i fjor som et prøveprosjekt som skulle avgjøre om denne typen roboter passet i Universitetets bygninger. Når robotene tar over enkle men slitsomme renholdsoppgaver frigjør det tid for UiBs menneskelige renholdere til vanskeligere oppgaver. Resultatene har så langt vært gode sier forteller Blich.

– Dette har gått strålende! Erfaringen er at vaskeroboter rengjør grundigere fordi de har en lavere hastighet sammenlignet med mennesker og legger mer tyngde på gulvene enn det mennesker kan gjøre på en god ergonomisk måte. De har også en positiv effekt på miljøet fordi de filtrerer og gjenbruker vann. I sum øker de altså kvaliteten, reduserer sykefraværet ved å avlaste renholderne og er bra for miljøet.

Erfaringen er at vaskeroboter rengjør grundigere fordi de har en lavere hastighet sammenlignet med mennesker og legger mer tyngde på gulvene enn det mennesker kan gjøre på en god ergonomisk måte.

Kommer i NG5

Blich sier at det enda ikke er klart nøyaktig hvor mange roboter som vil bli benyttet eller hvor de skal plasseres, men at økt bruk av disse maskinene er en viktig del av den nye kontrakten.

– Det vil etter hvert komme flere ulike typer roboter som utfører forskjellige oppgaver, men antallet er ikke klart enda. En del av arealene, slik som korridorer og større områder, kan rengjøres med autonome maskiner som følges opp av operatører. Nygårdsgaten 5 er et sted som egner seg godt. Dette er et helt nytt bygg og passer bra til robotenes funksjon, sier Blich

Robotene som benyttes er utstyrt med sensorer og følere som gjør at de trygt kan ferdes blant mennesker. Med et støynivå på ca. 62 desibel gir de heller ikke fra seg særlig mer lyd enn en vanlig støvsuger.

Gir stabilitet

I prosessen med å få på plass ny kontrakt har det også vært viktig for UiB å sørge for virksomhetsoverdragelse, slik at renholdere som allerede jobber på campus beholder stillingene sine.

– Anbudsrunder er uforutsigbare og skaper en uro og usikkerhet for de ansatte som er tilknyttet kontrakten. Stabilitet og forutsigbarhet er viktig for at vi skal beholde gode ansatte, det har derfor vært viktig for UiB å sikre dette, sier Blich.

Perioden kontrakten gjelder for er også blitt to år lengre enn tidligere, nettopp for å sikre god kontinuitet, ifølge Blich.

– Vi gikk inn for en lengre periode fordi det kan ta flere år å sette seg inn i detaljene for en leverandør. Da er det synd når man har fått opprettet et stabilt og godt samarbeid at man må ut på ny anbudskonkurranse. Derfor øker vi lengden på kontrakten, men har med mulighet for heving med opsjoner om ting ikke skulle fungere.

Powered by Labrador CMS