NYHET

Se møtet direkte fra klokken 10.

Strategiutkast behandles av universitetsstyret

Universitetsstyret skal behandle utkastet til ny strategi for UiB i det som er årets siste ordinære styremøte, torsdag 24. november.

Publisert

Den nye strategien til universitetet i Bergen skal gjelde for årene 2023 til 2030. Styret får i saken et utkast av UiBs nye strategi med innledning, visjoner og ambisjoner. Styret la rammene for arbeidet i februar 2022 og er siden blitt orientert i alle møter om status. Gjennom året er også hele organisasjonen invitert inn i prosessen i form av innspillsmøter, samt mulighet til å gi sine innspill skriftlig på e-post til sekretariatet som jobber med strategien.

Strategi 2023-2030 skal endelig behandles av universitetsstyret i februar 2023.

Nye studieprogrammer

Styret skal også behandle studieporteføljen for neste år. Der foreslår universitetet å opprette seks nye studieprogrammer:

  • Masterprogram i japansk
  • Master of Laws in EU and EEA Law
  • Erfaringsbasert masterprogram i gravejournalistikk
  • Erfaringsbasert masterprogram i krisepsykologi
  • Integrert masterprogram i data science
  • Masterprogram i barnevernsarbeid

Samtidig foreslås det å legge ned bachelorprogrammene i henholdsvis retorikk og data science. De nye studieprogrammene som opprettes svarer godt på samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse, og utgjør dermed viktige bidrag for arbeidsmarkedet.

Universitetsstyret skal blant annet også behandle sak om endring av doktorgradsforskriftene ved Universitetet i Bergen, og status for studentopptaket 2022 og opptaksrammer for 2023.

Her finner du oversikt over alle sakene styret skal behandle på torsdagens møte.

Styremøtet begynner klokken 10, og du ser det øverst i denne saken.

Powered by Labrador CMS