YTRING

Høyre kjemper for studentene

– Høyre i regjering har gjort mye for å bedre studentenes hverdag, skriver Høyre-studentene Johannes Banggren og Daniel Lyngseth Fenstad.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Det er nå åtte måneder siden verden ble snudd på hodet av pandemien. For mange, særlig studenter, har det siste året vært en stor belastning. Det har aldri vært viktigere å fremme studentenes stemme enn nå, i en tid hvor så mange har det vanskelig. For oss i Høyre er det en oppgave vi tar på det største alvor og med engasjement.

Høyre i regjering har gjort mye for å bedre studentenes hverdag.

Johannes Banggren er UiB-student og organisatorisk nestleder i Høyres studenterforening i Bergen
Daniel Lyngseth Fenstad er UiB-student og landsstyremedlem i Høyres Studenter og student ved UiB

Mange studenter sliter med å få endene til å møtes og må ofte ta flere deltidsjobber ved siden av krevende fulltidsstudier. Dette har vi tatt på alvor, ved at vi lar studentene få mer tid til å være studenter ved å øke studiestøtten med én ekstra måned og ved å øke frikortgrensen. De siste årene har det også blitt bygget rekordmange studentboliger, slik at studenter får et rimeligere og bedre sted å bo.

Studentvelferd handler om å ha et godt helsetilbud og sosiale møteplasser. Noe av det første Høyre gjorde da vi tok over regjeringsmakten var å gi studentene tilbake flertallet i styrene til studentsamskipnadene, etter at den rødgrønne regjeringen fjernet det. Det er viktig for å øke studentenes innflytelse over studentvelferdstilbudet. Høyre har også fått på plass gratis HPV-vaksine til unge kvinner og flere øremerkede penger til studenters psykiske helse. Mens venstresiden nedprioriterer studentene, vil Høyre jobbe enda mer for studentene.

Samfunnet er sterkt preget av pandemien. Den rammer særlig eldre, skolebarn og breddeidretten, grupper vi hører mye om og som det er mye oppmerksomhet om. Men vi må ikke glemme hvordan studenter påvirkes av sosial isolasjon og trang økonomi. Studenters psykiske helse var dårlig før flaggermusen i Wuhan endret verden, og den er ikke blitt bedre. Vi må derfor jobbe mer målrettet for å forebygge og hjelpe studenter med psykiske utfordringer. Hvordan skal vi gjøre dette?

Høsten 2017 ble Studentklinikken i Bergen – STUEN startet opp, et godt tiltak for studenters helse. STUEN er en tverrprofesjonell og studentdrevet helseklinikk som tilbyr et lavterskeltilbud for studenter i Bergen. Målet er å forebygge større helseplager og tilby rådgivning og veiledning gratis, samtidig som studentene som driver det får en unik praksiserfaring. Det var dessverre sørgelig å se at klinikken nylig har måttet stoppe opp, men STUEN vil redegjøre for dette selv i en egen nyhetssak. Vi bør derfor jobbe enda mer målrettet for å hjelpe slike prosjekter. Høyre vil derfor tilrettelegge for flere slike innovative tiltak gjennom øremerkede midler og støtte til nyetableringer.

Høyre er kunnskapspartiet. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre en bærekraftig velferdsstat i fremtiden er å investere i kunnskap og kompetanse. Men det er ingen vits i å investere i kunnskap og kompetanse, om forutsetningene for læring og utvikling er dårlige. Studenter må få økonomisk trygghet, tilbud om helsehjelp og gode forutsetninger for å lære.

Powered by Labrador CMS