NYHET

Møte i universitetsstyret 1. februar

UiB sin håndtering av ekstern juridisk bistand rundt Trond Mohn stiftelse var blant sakene universitetsstyret var innom i årets første styremøte.

Publisert Sist oppdatert

Den første saken universitetsstyret behandlet på torsdagens møte var saken om UiBs dekning av ekstern juridisk bistand for rektor i forbindelse med rollen som UiB-oppnevnt styremedlem i Trond Mohn Stiftelse. Saken tar for seg den administrative håndteringen av saken i lys av UiBs dialog med Kunnskapsdepartementet. 

Her kan du lese styresaken

Videre fikk universitetsstyret en grundig orientering om UiBs tematiske satsinger, herunder bakgrunn og faglige prioriteringer, samtidig som at hvert av de tematiske satsingsområdene presenterte mål, prioriteringer og status for virksomheten. I styresaken kan du lese mer om de ulike satsingsområdene.

Internasjonalt samarbeid

En av de sentrale ambisjonene i UiBs strategi er å «styrke vår internasjonale synlighet og være en attraktiv internasjonal samarbeidspartner». Hovedmålet med UiBs institusjonelle, internasjonale arbeid er å fremme kvaliteten til UiBs forskning og utdanning. Styret fikk i møtet en oppsummering av det internasjonale samarbeidet på institusjonsnivå, og saken belyser betydninger av endringer i rammebetingelser og i det geopolitiske landskapet. 

I tillegg behandlet styret blant annet tildelingsbrevet for 2024, økonomirapport for 2023 og de fikk en orientering om forskningsinfrastrukturen ved UiB.

Her finner du alle sakene universitetsstyret behandlet i møtet. Møtet kan sees i opptak øverst i saken. 

Powered by Labrador CMS