NYHET

Se opptaket av styremøtet her.

Se opptak av styremøtet 11. mai

Ny universitetsdirektør, deltakelse i europeisk universitetsallianse og handlingsplan for klimaarbeidet ved UiB var blant sakene som ble behandlet på styremøtet torsdag, 11. mai.

Publisert Sist oppdatert

Ny universitetsdirektør

I slutten av april ble det kjent at Robert Rastad slutter som universitetsdirektør ved UiB. Universitetet skal dermed i gang med rekruttering av ny universitetsdirektør, og styret ble orientert om planene for rekruttering. De vedtok også innstillingskomiteen for stillingen. Rektor Margareth Hagen foreslo å innlemme en student i innstillingskomiteen, slik at antallet medlemmer økes fra fem til seks. Det ble vedtatt at universitetsstyremedlem og student Ingrid Borvik skal inngå i innstillingskomiteen. Les mer om prosessen i styresaken.

Den europeiske universitetsalliansen CHARM-EU

I januar i år gikk UiB inn som niende partner i den europeiske universitetsalliansen CHARM-EU. Alliansen ble etablert i 2019 som ledd i den EU-finansierte satsningen European Universities Initiative, som skal styrke samarbeidet mellom europeiske universiteter for å fremme kvalitet i utdanning og forskning.

Det ligger en rekke felles ambisjoner til grunn for CHARM-EU-samarbeidet som er tuftet på ideer om akademisk frihet, bærekraft og mangfold. For UiB er det strategisk viktig å delta i en europeisk allianse, da dette vil både styrke våre forskningssøknader innenfor EUs programmer og kunne bidra til viktig faglig samarbeid.

Universitetsstyret ble orientert om alliansen og UiBs planer for deltakelsen. Det ble lagt vekt på at alliansen er viktig for UiB, da UiB regner med å intensivere sin innsats i og med Europa i de kommende årene.

Her kan du lese styresaken.

Handlingsplan for klimaarbeidet ved UiB

UiB har i flere år arbeidet med å redusere klimautslipp. I 2018 ble ambisjonene betydelig forsterket gjennom kunngjøringen om at UiB skal bli klimanøytralt innen 2030. Ambisjonene for UiB i et bærekraftperspektiv ble ytterlige forsterket i strategien frem mot 2030. Ett av ambisjonspunktene er å «være en bærekraftig organisasjon med ansvarlig drift, miljømessig, sosialt og økonomisk».

Store deler av tiltakene i utkastet til den nye handlingsplanen for klimaarbeidet ved UiB 2023-2026 bygger på handlingsplan for ytre miljø 2018- 2022.

Utkastet til den nye handlingsplanen skapte diskusjon på styremøtet. Diskusjonene var blant annet knyttet til det foreslåtte delmålet om å redusere CO2-utslipp fra reiser med 50 prosent innen 2025 (basisår 2018).

Styret ba om å få forelagt ny revidert handlingsplan til klimaarbeidet ved UiB og nye målsetninger i september.

Les styresaken her.

Powered by Labrador CMS