NYHET

Se møtet direkte fra klokken 09.00

Se opptak av torsdagens styremøte

Følg semesterets siste møte i universitetsstyret torsdag 17. juni fra klokken 09.

Publisert Sist oppdatert

I semesterets siste møte skal universitetsstyret ta stilling til om Det psykologiske fakultet skal endre navn til Det psykologiske og utdanningsvitenskapelige fakultet. Bakgrunn for saken om navneendring går flere år tilbake, og spørsmål om endring av navn har blitt behandlet av fakultetet flere ganger.

Fakultetsstyret har vedtatt en anmodning der de ber universitetsstyret om å endre navn til Det psykologiske og utdanningsvitenskapelige fakultet. Men det er uenighet blant dekanene om begrepet «utdanningsvitenskapelig», og universitetsdirektøren mener det er uheldig om en slik beslutning fattes når tre fakulteter er mot forslaget. Universitetsdirektøren anbefaler derfor styret om å ikke endre fakultetets navn. Her kan du lese hele saksfremstillingen.

UiB FRAM

Universitetsstyret skal også behandle rapporten fra prosjektet UiB FRAM – Rammer for kvalitet i forskning. Vitenskapelig ansatte ved UiB ble invitert til å delta på en spørreundersøkelse, og nå skal styret behandle rapporten fra prosjektet. Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag som legger premisser for hvordan UiB skal jobbe med kvalitet i forskning i fagmiljøene i årene fremover.

Rapporten kommer også med noen klare anbefalinger som styret skal ta stilling til, som å styrke sammenhengende tid til forskning, styrke forskningsstøtte og finansiering og videreutvikle forskningsbasert utdanning. Her kan du lese hele rapporten og dens anbefalinger.

Klima, økonomi og korona

sakskartet for møtet står også status for Klimanøytralt UiB, der det blir gitt en orientering om det pågående arbeidet og opprettelsen av UiBs klimafond. Universitetsstyret skal også blant annet orienteres om håndteringen av koronapandemien og økonomistatus. Her kan du se hele sakslisten for møtet.

Powered by Labrador CMS