NYHET

Se møtet i opptak.

Styremøte 2. mai

Budsjettrammer for 2025, beredskapsorganisering og status for midlertidige ansettelser var saker universitetsstyret behandlet i torsdagens møte.

Publisert Sist oppdatert

I Stortingsmelding 14 «Utsyn over kompetansebehovet i Norge», som omhandler samfunnets kompetansebehov, varslet regjeringen endringer i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. For å foreta en vurdering av universitetets interne modell for inntektsfordeling, oppnevnte universitetsstyret høsten 2023 et inntektsfordelingsutvalg. Utvalget la frem sin rapport i forrige styremøte, og i dette møtet ble det gitt en gjennomgang og vurdering av utvalgets anbefalinger. 

Her kan du lese styresaken.

Midlertidighet

Universitets- og høyskolesektoren har en høy andel av midlertidige ansatte, noe som har vært et tema i flere år. Krav om redusert midlertidighet er også formidlet i tildelingsbrevene. I tildelingsbrevet for 2024 skriver Regjeringen:

«I sitt arbeid for å redusere midlertidigheten i sektoren foreslår regjeringen innstramminger i regelverket om midlertidige ansettelser.»

I styresaken ble universitetsstyret orientert om status for midlertidighet ved Universitetet i Bergen.

UiBs beredksapsarbeid

Beredskapsarbeidet på UiB er basert på et beredskapsplanverk der ansvarsforhold og rutiner er beskrevet. Planverket følger prinsippetom håndtering på lavest mulig nivå, og en beredskapsorganisering som følger den daglige organiseringen til virksomheten. Universitetet har en sentral beredskapsgruppe som kan mobiliseres uavhengig av hvor i organisasjonen en beredskapshendelse oppstår. I tillegg harhvert fakultet og hver avdeling sin egen lokale beredskapsgruppe.

I styresaken, foreslås en mer formålstjenlig organisering av beredskapsarbeidet, med færre beredskapsgrupper og forenkling av planverk, som sikrer at organisasjonen bygger opp erfaring og kunnskap som gir bedre kvalitet i arbeidet. 

Under torsdagens møte vedtok styret også blant annet foreløpige rammer for budsjettet for 2025tiltaksplan for anskaffelser, reviderte kvalitetssystemer for utdanning og for ph.d.-utdanning, endringer i opptaksforskriften og oppnevning av nytt styre for Holbergprisen.

Her er en oversikt over alle sakene styret skal behandle.

Powered by Labrador CMS