NYHET

Her kan du se opptak av styremøtet torsdag 26. november. NB! Husk å skru av automatisk teksting, hvis du får opp undertekst. Dette er en automatisk generert engelsk-teksting, som ikke er tilrettelagt for styremøtet.

Årets siste styremøte

Klimaregnskap og opprettelse av nye studier var blant sakene som universitetsstyret tok stilling til i årets siste ordinære styremøte, torsdag 26. november.

Publisert Sist oppdatert
Universitetsstyret 1.8.2020-31.7.2021. Bak fra venstre: Jørgen Melve, Kjersti Fløttum, Marianne Møgster, Petter Erling Bjørstad, Runa Falck. Foran fra venstre: Bjørn K. Haugland, Cora Gabrielle Møller Jensen, Dag Rune Olsen, Gard Aasmund S. Johanson, Bjørn Østbø. Hanne Foss Hansen var ikke til stede da bilde ble tatt.

Torsdag 26. november klokken 10.00 startet det heldigitale styremøte. I møtet fikk blant annet styret få presentert universitetets klimaregnskap for 2019. Klimaregnskapet gir et oversiktsbilde over klimagassutslippene, både direkte og indirekte, som universitetets virksomhet medfører.

Klimaregnskapet for 2019 viser at UiB har et klimagassutslipp på totalt 45.700 tCO2e, tilsvarende 11,3 tonn per årsverk. Dette er en nedgang på om lag 320 tonn CO2e fra 2018. Nedgangen per årsverk er på 0,4 tonn.

Her kan du se hele sakslisten og tilhørende styrepapirer.

Universitetsstyret så også på studieporteføljen for 2021 og vedtok opprettelsen av nye studier for neste år. I innstillingen var det lagt opp til opprettelse av følgende programmer:

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

  • Bachelorprogram i kunstig intelligens
  • Erfaringsbasert masterprogram i organisering og reformer i offentlig sektor
  • Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi

Ved Det medisinske fakultet

  • Masterprogram i helseledelse

Ved Det psykologiske fakultet:

  • Masterprogram i spesialpedagogikk

Ved Det humanistiske fakultet:

  • Masterprogram i bærekraft
  • Erfaringsbasert masterprogram i religiøse minoriteter

Samtidig som det skal opprettes nye programmer, foreslås det å legge ned to programmer ved SV-fakultetet:

  • Bachelorprogram i politisk økonomi, ved Institutt for økonomi
  • Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), ved Institutt for informasjons- og medievitenskap

Oppretting og nedlegging av studieprogram skjer etter anbefaling fra studiekvalitetskomiteen og Utdanningsutvalget.

Videre ble universitetsstyret orientert om EUs nye utdanningsstrategi, evaluering av prøveordninger med ekstern styreleder ved Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, samt som vanlig fikk de en orientering om UiBs arbeid med den pågående koronasituasjonen.

Øverst kan du se opptak av møtet.

Powered by Labrador CMS