NYHET

Vinnerlaget, #UiBCARE, fra venstre: Jannicke Lervik, Mette Optun, Julie Tønsaker, Beate Rensvik og Burhan Limdiawala

Finner innovative løsninger for arbeidshverdagen

Andre kull av UiBs tjenesteinnovasjonsprogram har nettopp hatt siste samling. De har blant annet jobbet med å øke gjennomføringsgraden på bachelorutdanningene.

Publisert Sist oppdatert

MÅL MED UNIVERSITETETS TJENESTEINNOVASJONSPROGRAM

  • Øke endringskompetansen i organisasjonen
  • Bidra med nye faglige perspektiv og kompetanse til å benytte verktøy og metoder for å utvikle bedre tjenester for UiB
  • Støtte en kultur for innovasjon og forbedring ved UiB
  • Imøtekomme et ønske fra de ansatte om å ha sterkere fokus på nytenking og endringsorientering

Les mer om Tjenesteinnovasjonsprogrammet

Etter søknad ble administrativt ansatte fra alle fakulteter og sentraladministrative enheter valgt ut til å være med i Tjenesteinnovasjonsprogrammet. Detaklerne har lært nye metoder og utviklet løsninger som skal støtte opp om den faglige virksomheten ved universitetet.

I år har gruppene jobbet med utfordringene for å øke gjennomføringsgraden på normert tid på bachelorutdanningene og øke tilslaget på søknader til Forskningsrådet.

Råd på veien fra jurylederen

Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden er leder for styringsgruppen for UiB Tjenesteutvikling og var engasjert juryleder da beste løsning skulle kåres. Han trakk i sin avslutning frem viktigheten av den tverrfaglige læringen deltakerne hadde vært gjennom.

– Dette programmet er som en del av UiB Tjenesteutvikling en av universitetets viktigste satsinger i administrasjonen. Dere som nå er ferdig med programmet står ved et viktig veiskille, og det er opp til dere hva som skjer når dere går ut herfra i dag, sier Tungodden

– Det er ikke bare topplederne som skal endre universitetet, det er vår jobb å legge til rette for at dere skal utvikle og fornye organisasjonen, fortsetter han.

Et av målene med programmet er at deltakerne skal lære av hverandre, og kunne bruke erfaringene og læringen til å innovere arbeidshverdagen når de kommer tilbake til sin avdeling eller enhet.

Juryen, fra venstre: Eirik Dalheim, Tore Tungodden, Kari Øritsland, Martine Jordana Baarholm, Bjørn Einar Aas

– Jeg håper vi ser effekten av dette programmet når dere kommer tilbake til enhetene, og at lederne deres gir dere handlingsrom til å ta i bruk de nye ideene dere har fått. Til slutt vil jeg komme med ett råd: ikke vent på bedre tid, det får vi ikke – bare stå på, ha selvtillit og ta den tiden og plassen dere trenger for å få satt idene deres ut i livet, avslutter Tungodden.

Stort potensial

Meningen med programmet er at deltakerne skal lære å tenke nytt om gamle oppgaver.

– Det ligger et potensiale i at de kan utfordre måten vi gjør ting på i hverdagen, forklarer Ingve Bergheim programkoordinator for Tjenesteinnovasjonsprogrammet.

Tjenesteinnovasjonsprogrammet bygger på et teoretisk fundament fra design thinking, en brukerrettet metodikk som har fokus på hva som er behovet til brukeren, og hvordan denne opplever tjenesten.

– Noe av det sentrale ved Tjenesteinnovasjonsprogrammet er å lære hvordan man hele tiden har brukerens behov i sentrum ved utvikling av nye tjenester. Samtidig setter vi søkelys på hvordan vi kan levere løsninger raskere ved å tørre å teste tidlig.

– Ofte brukes det for lang tid på å finpusse komplette løsninger i store prosjekter heller enn å prøve ut prototyper på brukerne og justere underveis, sier Bergheim.

– De lærer hvordan de skal få dette til, hvordan de skal strukturere og formidle den informasjonen de samler inn, og sette dette i sammenheng med arbeidshverdagen, avslutter Bergheim.

And the winner is

Vinnergruppen var «Skyt fart» som jobbet med å øke gjennomføringsgraden blant studentene. De vant med konseptet #UiBCARE som går ut på å følge opp studentene tettere. I sin presentasjon forteller gruppen hvordan konseptet virker:

Burhan Limdiawala og Jannicke Lervik avduker sitt konsept: #UIBCARE

– Det kan være flere grunner til at en student ikke levere en innlevering, men uavhengig av dette kan det hende de bare trenger at noen ser dem. Derfor vil vi at flere av systemene til UiB skal snakke sammen slik at dersom en student ikke leverer en innlevering, så får studenten automatisk en SMS med 5-6 alternativer.

– Alt studenten trenger å gjøre er å svare på denne SMSen med det gitte tallet de ønsker mer informasjon om, så vil de få dette. Enten det er faglig hjelp, noen å snakke med, eller hjelp til å melde seg av kurset.

Eksempel på SMS til studentene.
Powered by Labrador CMS