NYHET

Tore Tungodden har hatt en travel første uke som ny universitetsdirektør. Tirsdag tok han sine første offisielle portrettfotografier etter ansettelsen på mandag.

– Jeg føler meg veldig heldig

Mandag ansatte universitetsstyret Tore Tungodden som ny universitetsdirektør. Nå forteller han om sine forventninger og planer for tiden framover.

Publisert Sist oppdatert

TORE TUNGODDEN

  • Født 2. oktober 1966
  • Cand. Polit., Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, 1985-1991
  • Tiltrådte som universitetsdirektør ved UiB 26. juni 2023 etter å ha vært fungerende universitetsdirektør siden 1. januar 2023 og assisterende universitetsdirektør siden 2015
  • Har over 25 års ledererfaring fra UiB
  • Gav ut barneboken «Statsministeren» i 2005
  • Boken vant Aschehougs debutantkonkurranse og ble satt opp som barnemusikal i Berlin i 2016. Teaterstykket sto på plakaten i seks år

– Jeg er veldig takknemlig og glad for å få denne muligheten. I nesten hele min karriere har jeg vært en del av UiB og jeg føler på en stolthet over å være omgitt av så dedikerte og dyktige medarbeidere og studenter, sier Tungodden, som tiltrådte som universitetsdirektør umiddelbart etter ansettelsen på mandag.

Alltid i bevegelse

Tungodden ser frem til en variert hverdag som direktør.

– Jeg føler meg veldig heldig som er en del av UiB. Et universitet er alltid i bevegelse både med hensyn til faglig aktivitet og som organisasjon. Det er et stort privilegium å få være universitetsdirektør for en av Norges viktigste kunnskapsinstitusjoner, sier han.

Universitetsdirektøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet, og er sekretær for universitetsstyret. Tungodden har vært assisterende universitetsdirektør siden 2015 og fungerende universitetsdirektør siden januar i år.

– Jeg starter ikke med helt blanke ark. Samtidig er jeg opptatt av at jeg nå skal bekle en ny rolle som universitetsdirektør. Rett over ferien skal jeg ha samtaler med alle direktørene for å få kloke innspill. Jeg kommer også til å ha nærmere dialog med faglig ledelse og andre deler av organisasjonen.

– Det beste med å være på universitetet er at en stadig oppdager nye mennesker, faglige tema og oppgaver som gir ny innsikt, sier Tungodden.

Strammere økonomiske rammer

Tungodden ser frem til å tilrettelegge for god oppfølging av universitetets strategi frem mot 2030, spesielt i en tid preget av sterk politisk styring, nasjonale reformer og strammere økonomiske rammer.

– Det er viktigere enn noen gang å sikre gode rammevilkår for vitenskapelig ansatte og studenter. Jeg er veldig glad for at administrasjonen de siste årene har vendt perspektivene mer og mer mot studenter og ansatte i arbeidet med å utvikle gode tjenester. Likevel vil jeg påpeke at administrasjonen må være enda tettere på utfordringene og målene for kjernevirksomheten framover, sier han.

Jeg har hatt en rekke ledere som har sett meg og gitt meg muligheten til å strekke meg etter noe større.

Tore Tungodden

– Hva blir det første du skal ta fatt på som universitetsdirektør?

– En av de første milepælene er når fellesadministrasjonen samles i Nygårdsgaten 5 fra 8. september. Det blir spennende.

Har sett universitetet fra ulike perspektiver

Tungodden har medieutdanning fra UiB og har vært ansatt i ulike stillinger ved UiB siden 1992, med unntak av perioden 2000-2003 hvor han jobbet som administrasjonssjef ved NORCE, tidligere Uni Research.

Da han først startet på UiB, var han ansatt som studiekonsulent ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Etter kort tid ble han seksjonsleder der, og siden 2003 har han fungert i ulike lederstillinger ved UiB - både ved fakultet og institutt, og senere ved Universitetsdirektørens kontor.

– Det har vært en fantastisk reise disse årene og aldri en kjedelig dag. Jeg har en sterk verdiforankring både fra oppveksten min og gjennom alle mine år på universitetet. Jeg håper og tror at reisen fra studieveileder til universitetsdirektør har formet meg som leder. Da jeg arbeidet på instituttnivå var jeg i tett kontakt med den faglige aktiviteten. Dette er en erfaring som jeg er spesielt glad for, sier han.

– Jeg vil også nevne at jeg har hatt en rekke ledere som har sett meg og gitt meg muligheten til å strekke meg etter noe større. Det perspektivet vil jeg også ha med meg når jeg nå skal lede administrasjonen på UiB.

– Jeg går sjelden med slips til hverdags, innrømmer Tungodden. Etter gjennomført portrettfotografering, tok han av seg det blå slipset og slo av en prat med fotograf Eivind Senneset.

– Skrivingen har bidratt til økt arbeidsglede

I tillegg til UiB-karrieren har Tungodden også et forfatterskap bak seg. I 2005 utga han barneboken "Statsministeren" som ble utgitt i flere land. Boken ble også satt opp som teaterstykke i Berlin i 2016.

Tungodden deltok på premieren med døtrene sine.

– Det var veldig spesielt å se boken min bli til en barnemusikal og få et nytt liv i en europeisk hovedstad. At en liten historie jeg laget kunne treffe så universelt hadde jeg aldri trodd.

Skrivingen har vist meg at livet kan være mange ting på en gang uten at det kommer i konflikt med hverandre.

Tore Tungodden

Han forteller at forfatterskapet har beriket hans karriere og liv.

– Skrivingen har vist meg at livet kan være mange ting på en gang uten at det kommer i konflikt med hverandre. Slik er det nok for mange universitetsansatte. Som en del av et universitetssamfunn har vi ofte et perspektiv som vender utover det som faktisk skjer på universitetet, og skrivingen har bare bidratt til økt arbeidsglede og energi for meg.

Små og store høydepunkter

Tungodden har fått ta del i mange viktige prosesser på UiB; fra etableringen av nytt fakultet for kunst, musikk og design, til arbeidet med etableringen av Media City Bergen, og åpningen av Universitetsmuseet.

Jeg kjenner på en dyp respekt for mangfoldet som gjør universitetet så unikt.

Tore Tungodden

Han forteller at møtene med de ulike nivåene, fagmiljøene og rollene på universitetet gjør at han har sett at universitetet ser veldig forskjellig ut avhengig av hvor man befinner seg i organisasjonen.

– Jeg kjenner på en dyp respekt for mangfoldet som gjør universitetet så unikt og som gjør at vi kan ivareta et bredt samfunnsansvar.

– Nå ser jeg fram til enda flere små og store høydepunkter i møte med faglig og administrativ ansatte som i alt sitt mangfold, kompetanse og engasjement viser hva et universitet egentlig handler om.

Powered by Labrador CMS