NYHET

Instituttleder Linn Sørensen.
Instituttleder Linn Sørensen.

Nytt institutt rigges for UiB Fram

Ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi iverksettes et større utviklingsarbeid. Det handler om sammenhengende tid til forskning, kollegialitet og samarbeid om undervisning, forteller instituttleder Lin Sørensen.

– Det virker veldig spennende.

Det sier instituttleder Lin Sørensen ved institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Hva er det som virker spennende? La oss spole litt tilbake.

Høsten 2021 startet arbeidet med UiB FRAM. Målet for prosjektet var å legge bedre til rette for forskning ved UiB. Siden da har det vært gjennomført en undersøkelse, det har vært laget en rapport og det er satt i gang et arbeid flere steder på UiB.

Nå har institutt for biologisk og medisinsk psykologi blitt med en av pilotmiljøene. Sørensen utsagn kom altså på spørsmål om hvorfor instituttet hadde blitt med som pilot i UiB FRAM.

– Mye av det vi skal gjøre gjennom UiB FRAM er ting vi alltid burde gjøre. Kall det gjerne utviklingsarbeid. Arbeid som kan være vanskelig å prioritere i det daglige, sier Sørensen.

Hun utdyper:

– Prosjektet har et veldig viktig fokus, og treffer midt i flere ting vi ønsker å gjøre noe med her hos oss. For eksempel er det flere vitenskapelig ansatte hos oss som bruker mer enn den tilmålte tiden på undervisning. Dette er tid som blir tatt fra forskningstiden. Den enkle løsningen her kan fort bli dyr. Derfor er det viktig at vi også ser på andre måter å løse utfordringer på, sier Sørensen.

Vil trekke i samme retning

På spørsmål om hvordan mottakelsen har vært, svarer Sørensen at det har vært positivt - med forbehold om at de nettopp har informert organisasjonen.

– Vi har nettopp introdusert det, så det er vanskelig å si. Men de tilbakemeldingene vi har fått har vært veldig gode. Og det var godt oppmøte på introduksjonsmøtet og så får vi se hvordan det blir tatt imot når vi setter i gang arbeidet.

Instituttlederen forteller videre om hvordan de har jobbet og planlegger å jobbe fremover.

– Vi har hatt et møte hvor vi presenterte resultatene av undersøkelsen. Etter at vi meldte oss på som pilot, har vi sett på hvor vi skal rette fokuset for vårt institutt, og vi har lagt en plan for dette. Vi ønsker å få engasjert de ansatte slik at de kan være med å styre prosessen. Det er viktig at de som blir påvirket av dette har reel påvirkning.

Snart skal den overordnende planen skal konkretiseres. Sørensen sier at planen er å starte med samhandling og undervisning.

– Vi skal begynne med samarbeid og undervisning og så vil det omfatte andre deler av virksomheten ved instituttet etter hvert. Vi ønsker å skape mer kollegaskap og fleksibilitet når det gjelder gjennomføringen av undervisningen. Hvis vi får dette til, kan vi støtte oss på hverandre, noe som kan gi mer sammenhengende forskningstid i perioder en ansatt har behov for det, som ved skriving av søknader. Videre kan dette føre til psykologisk trygghet ved at ansatte kan sammen tenke gjennom hvilken rolle vi har som underviser. I stedet for at alle sitter hver for seg og jobber med undervisning, skaper vi team som kan diskutere undervisningsmetoder, fag og felles utfordringer, sier Sørensen.

Mulige utfordringer

Hun er ikke uforberedt på at ulike utfordringer kan dukke opp underveis i UiB Fram-prosjektet

– Selv om problemet i teorien er enkelt å løse, er det jo ikke alltid slik i praksis. Jeg ser for meg at vi kan møte på en utfordring hos oss når det kommer til kapasitet. Folk er veldig travle og har mye undervisning, i tillegg til at de skal forske. Vi skal derfor jobbe med å vise frem hva de kan få ut av dette, og hvorfor dette må prioriteres, sier Sørensen.

Powered by Labrador CMS