NYHET

Fra kåringen av vinneren av anskaffelsesprisen 2023: (f.v.) Marit Holter-Sørensen, avdelingsdirektør i DFØ, innkjøpssjef Kjetil Skog ved Universitetet i Bergen og Odd Olaf Schei, seniorrådgiver i DFØ og leder av årets jury.
Fra kåringen av vinneren av anskaffelsesprisen 2023: (f.v.) Marit Holter-Sørensen, avdelingsdirektør i DFØ, innkjøpssjef Kjetil Skog ved Universitetet i Bergen og Odd Olaf Schei, seniorrådgiver i DFØ og leder av årets jury.

UiB tildelt pris for bærekraftige anskaffelser

Universitetet i Bergen ble 31. oktober tildelt anskaffelsesprisen for 2023. Prisen blir tildelt for arbeidet med bærekraft og miljø i anskaffelsen av møbler til universitetets fellesadministrasjon i nybygget Nygårdsgaten 5.

Anskaffelsesprisen

  • Blir årlig delt ut av DFØ.
  • Bærekraft betyr å ta hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi. DFØ leverte høsten 2021 en Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser til Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet, som oppfordrer offentlige oppdragsgivere til å ta ytterligere hensyn til bærekraft i sine anskaffelser.
  • Anskaffelsesprisen er en premiering til virksomheter som har fått til dette.

– Universitetet i Bergen har en godt forankret anskaffelsesstrategi. De har jobbet helhetlig og tatt hensyn til miljøet fra start til slutt. Vi håper at prisen kan inspirere andre offentlige virksomheter, sier direktør for DFØ, Hilde Singsaas i en pressemelding fra DFØ.

Anskaffelsesprisen deles ut av årlig av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). I begrunnelsen fra juryen heter det at: «anskaffelsesprisen går i år til en virksomhet som har utmerket seg i arbeidet med å gjøre bærekraftige anskaffelser. Universitetet i Bergen har gjenbrukt over 40 prosent av møblene sine, noe som ga en reduksjon i CO2 på over 50 prosent og en besparelse på mer enn sju millioner kroner».

Hele 25 statlige og kommunale virksomheter var nominert til årets pris. Selv om konkurransen var tøff, var det til slutt innkjøpssjef Kjetil Skog som ble ropt frem på scenen for å motta heder og ære på vegne av UiB under seremonien på Radison Blu Scandinavia Hotel i Oslo.

– Juryen hadde en krevende oppgave siden det var så mange sterke kandidater. Det vitner om at anskaffelses-Norge jobber godt med bærekraft, sier Hilde Singsaas i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS