UNIVERSITETSSTYRET

Ingrid Ovidia Moe Telle, Ole Jacob Broch og Ingrid Borvik trer inn i universitetsstyret 1. august.

Møt de nye styrerepresentantene

Fra første august vil det være tre nye meldlemmer i universitetsstyret ved UiB. Her kan du bli litt kjent med den.

Publisert Sist oppdatert

MEDLEMMER I UNIVERSITETSSTYRET

 • Margareth Hagen (rektor)
 • Inga Berre
 • Peter S. Hatlebakk*
 • Morten E. Iversen
 • Gard Aasmund S. Johanson**
 • Cora Gabrielle Møller Jensen**
 • Jørgen Melve
 • Herlof Nilssen
 • Steinar Vagstad
 • Marit Warncke
 • Shirin Ahlbäck Öberg'

Stipendiater og studenter velges for ett år, resten velges/oppnevnes for fire.

*stipendiat

**student

OM UNIVERSITETSSTYRET

Universitetsstyret er det øverste organet ved Universitet i Bergen, jf. uhl § 9-1.

Universitetsstyret vedtar strategier for utdanning, forskning og annen faglig virksomhet ved universitetet, og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet.

Styret har ansvar for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, samt de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Universitetsstyret har også ansvar for universitetets økonomiske ressurser, eiendom og interne organisering.

Universitetsdirektøren er sekretær for universitetsstyret og Sekretariat for universitetsledelsen er sekretariat for styret.

Ingrid Ovidia Moe Telle - stipendiat, Institutt for økonomi

Hva er det viktigste du vil oppnå i vervet?

Ingrid Ovidia Moe Telle

Jeg vil være en tydelig stemme for stipendiater og postdoc-forskere, særlig i utformingen av UiB sitt nye strategidokument for perioden 2023 til 2030. Jeg vil også jobbe for videreføring og utvikling av bedriftshelsetjenesten og karrieresenteret ved UiB, især det viktige tilbudet med psykologisk rådgivning for ph.d.-kandidater.

Hva ser du mest frem til det neste året?

Jeg ser frem til å representere oss midlertidige ansatte i gruppe B. Vi er en særlig utsatt gruppe, noe som ble tydelig under koronapandemien som førte til utsettelser for mange stipendiater og postdoc-forskere. Jeg ser også frem til å lære en hel del om hvordan det øverste organet ved Universitetet i Bergen arbeider.

Hva tror du blir den største utfordringen?

Jeg må nok jobbe ekstra hardt for å nå ut til midlertidige fra alle fagfelt på universitetet. Vi er både faglig og geografisk spredt, og langt ifra alle leser og snakker norsk. Jeg vil derfor følge opp det gode arbeidet til mine forgjengere med å etablere mekanismer for dialog på tvers av Gruppe B.

Ingrid Borvik - student, undersøkende journalistikk

Hva er det viktigste du vil oppnå i vervet?

Det viktigste for meg blir å prioritere klima og bærekraft i alle ledd. UiB har et stort ansvar når det kommer til formidling, forskning og som samfunnsbidrager.

Hva ser du mest frem til det neste året?

Ingrid Borvik

Jeg ser frem til et lærerikt år i universitetsstyret, og ser særlig frem til at vi skal være med på å påvirke i flere langsiktige planer for UiB. Ikke minst til å få innsikt i alle aspekter innenfor styrearbeidet, det blir spennende!

Hva tror du blir den største utfordringen?

Den største utfordringen blir for meg å sette meg inn i det økonomiske, budsjettarbeid er noe nytt for min del. Jeg tror likevel at det skal helt fint og at jeg lærer raskt.

Ole Jacob Broch - student, rettsvitskap

Hva er det viktigste du vil oppnå i vervet?

Ole Jacob Broch

Det viktigste jeg vil oppnå er vedta en god overordnet strategi som skal stake ut kursen for UiB for de neste syv årene. Her er det vitalt at studentperspektivet løftes frem og blir hørt, samtidig som at vi legger gode rammer for forskningen og administrasjonen. Jeg vil også bidra til et balansert budsjett og ambisiøse handlingsplaner om for eksempel læringsmiljø og ytre miljø.

Hva ser du mest frem til det neste året?

Jeg gleder meg enormt til å få innsikt i hvordan styret arbeider og ser frem til å ta viktige diskusjoner som bidrar til forme fremtiden til vårt kjære universitet. Dette blir nok et læringsrikt og utfordrende år, men også forhåpentligvis givende og moro!

Hva tror du blir den største utfordringen?

Den største utfordringen blir nok den bratte læringskurven, da jeg ikke har bøttevis med tidligere erfaring med å forvalte en så stor institusjon. Jeg skal derfor bruke sommeren på å dykke ned i alt av styringsdokumenter og planer for å stille klar til start i august.

Powered by Labrador CMS