YTRING

Even Birkeland stiller til valg i Gruppe C.
Even Birkeland stiller til valg i Gruppe C.

Ytring: Moderniser gruppe C

Denne ytringen er skrevet av Even Birkeland, som stiller til valg for de teknisk/administrativt ansatte (Gruppe C) i universitetsstyret.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Jeg går til valg på å modernisere gruppe C. I mitt valgprogram skriver jeg at jeg kommer til å ha et fokus på de teknisk ansatte og det holder jeg fast ved. Grunnen er at UiB betaler sine teknisk ansatte dårligst i landet. Samtidig er det viktig for meg å presisere at jeg også ser de administrativt ansatte.

Jeg ser de administrativt ansatte som jobber seg i hjel med et nytt bestillingssystem. Hvis det nye bestillingssystemet ikke blir bedre før sommeren kommer jeg til å jobbe for at det skrotes. Det er en skandale.

Jeg ser de administrativt ansatte som jobber med å organisere undervisningen. Under koronaen må dette ha vært et mareritt.

Jeg ser forskningsrådgivere som jobber døgnet rundt ved søknadsfrister til NFR eller EU.

Jeg ser administrasjonssjefer ved instituttene som skal sjonglere et stadig trangere budsjett.

Jeg vil også presisere at hvis jeg blir valgt så er mitt hovedmål å utrede en ansiennitetsstige, for hvordan teknisk og administrativt ansatte skal klatre i lønn og stillingskategori. Med dette må også kompetansen i administrativ og teknisk sektor vurderes og utvikles kontinuerlig. For administrasjonen gjelder dette spesielt i instituttsektoren. Jeg vil jobbe for at man kan få rådgiverstillinger også ved instituttene, og dette bør knyttes opp mot utdanningsnivå og ansiennitet. Dette krever selvfølgelig at UiB lager et utviklingsprogram og et forutsigbart system for lønnsutvikling. Hvorfor skal UiB gjøre dette? Fordi vi er en ekstremt konkurranseutsatt bedrift. Hvis man ikke utvikler og har rett lønnsnivå på de teknisk og administrative stillingene så vil vi tape til andre institusjoner over tid. Det er i instituttsektoren forskningen og undervisningen foregår. Skal vi være et forskningsintensivt breddeuniversitet slik som det nye rektoratet ønsker er det helt kritisk at gruppe C videreutvikles!

Godt valg!

Powered by Labrador CMS