NYHET

Vinnergruppen Tidens voktere tok seieren under finalen i Tjenesteinnovasjonsprogrammet. Fra venstre: Elisabeth Akselvoll, Emil Hausvik, Martha Houen Dahle, Cathrine Jensen, Yngve Brynjulfsen og Isabell Lyntun.
Vinnergruppen Tidens voktere tok seieren under finalen i Tjenesteinnovasjonsprogrammet. Fra venstre: Elisabeth Akselvoll, Emil Hausvik, Martha Houen Dahle, Cathrine Jensen, Yngve Brynjulfsen og Isabell Lyntun.
Gruppen Tidens voktere presenterte sitt løsningsforslag for juryen.
Gruppen Tidens voktere presenterte sitt løsningsforslag for juryen.
Juryen besto av juryleder Tore Tungodden, Claus Gladyszak (Senior innovasjonsrådgiver VIS), Bo Byrkjelan (Underdirektør UiB Videre, prosjektleder UiB FRAMtid), og Ole Hjortland, forskningsdekan (HF).
Juryen besto av juryleder Tore Tungodden, Claus Gladyszak (Senior innovasjonsrådgiver VIS), Bo Byrkjelan (Underdirektør UiB Videre, prosjektleder UiB FRAMtid), og Ole Hjortland, forskningsdekan (HF).
Gruppen Bikuben presenterer sitt løsningsforslag for juryen.
Gruppen Bikuben presenterer sitt løsningsforslag for juryen.
Gruppen UiB osv presenterte sitt løsningsforslag for å bedre studieopplevelsen til videreutdanningsstudenter ved UiB.
Gruppen UiB osv presenterte sitt løsningsforslag for å bedre studieopplevelsen til videreutdanningsstudenter ved UiB.

Vant årets TIP-finale

Gruppen Tidens voktere vant finalen i TIP med sitt konsept som skal øke emneansvarliges mulighet til å påvirke timeplanleggingen.

Publisert Sist oppdatert

TJENESTEINNOVSASJONS-PROGRAMMET

  • Holdes for ansatte i administrasjonen på UiB
  • Deltakerne lærer nye verktøy og metoder som kan brukes til å utvikle administrative tjenester
  • Programmet arrangeres hver høst
  • Det arrangeres tre samlinger, og deltakerne jobber med en oppgave
  • På siste samling kåres beste løsning av en jury
  • Deltakerne nomineres av lederen
    • Les mer: 

    https://www.uib.no/tip

– Det var et høyt nivå på alle forslagene og sterk konkurranse. Jeg tror at vi vant fordi vårt forslag er veldig gjennomførbart og fordi det kan gi stor gevinst ved hjelp av små grep, sa Martha Houen Dahle, som jobber i studieadministrasjonen ved Det medisinske fakultet.

Hun trekker også frem godt samarbeid i gruppen som et suksesskriterium.

– Vinnerforslaget peker seg ut ved at det har god prosessforståelse og den mest kreative og visjonære løsningen, i tillegg til en strålende presentasjon, sa juryleder Tore Tungodden til gruppen under kåringen.

Mer effektiv timeplanlegging

Jeg tror at vi vant fordi vårt forslag er veldig gjennomførbart

Martha Houen Dahle

Tidens vokteres løsningsforslag var å forbedre den emneansvarliges mulighet til å påvirke timeplanleggingen. Målet er å gjøre emneansvarlige i stand til å selv påvirke sin tid til forskning, og samtidig gjøre jobben til studiekonsulentene mer effektiv.

Dette kan gjøres både gjennom bedre kommunikasjon med studiekonsulentene gjennom et skjema, som skal bidra til at emneansvarlige kan formidle sine behov, og blir fulgt opp. De foreslo også å introdusere en modul som kalles restetorget, et kvalitetssikret timeplanleggingssystem vil erstatte blant annet e-poster, og oppdateres fortløpende.

Merverdi for UiB

De fire gruppene fikk tidligere i høst en oppgave hver som de har løsningsforslag til. Høstens to problemstillinger var å undersøke hvordan timeplanleggingen er organisert, for å kunne frigjøre mer sammenhengende tid til forskning for undervisere. Den andre var å se på hvordan UiB kan forbedre studieopplevelsen til studenter innen videreutdanning.

Juryen besto av universitetsdirektør Tore Tungodden, Bo Byrkjeland (underdirektør UiB Videre og prosjektleder for UiB FRAMtid), Ole Hjortland, forskningsdekan (HF), og Claus Gladyszak, senior innovasjonsrådgiver (VIS).

Alle forslagene har merverdi for UiB og vil bli tatt videre

Tore Tungodden

– Jeg vil takke dere alle sammen for at dere har deltatt i dette programmet. Jeg vet at dette kommer på toppen av andre arbeidsoppgaver for de fleste av dere. Men da er det viktig for meg å fortelle dere at alle forslagene har merverdi for UiB og vil bli tatt videre, sa Tungodden til alle deltakerne.

Godt fellesskap i gruppene

Årets fasilitatorer for TIP var Gry Ane Vikanes Lavik fra Universitetsbiblioteket og Elisabeth Nesheim fra HR-avdelingen. Lavik forteller at årets kull har utmerket seg med vilje til godt samarbeid og et godt fellesskap både innad gruppene, men også på tvers av disse.

– Som vinnergruppen trakk frem, tror jeg at nøkkelen til både brukerforkuserte og innovative løsningsforslag er at de har klart å skape et klima hvor alle fikk bidra med sine egne perspektiver og personlighet. De har i tillegg imponert stort med hvor samvittighetsfullt, systematisk og metodisk de har gått til verks, sier hun. 

Powered by Labrador CMS