KLIMAFONDET

Grønn studietid vil rulles ut som et pilotprosjekt for studenter på nyåret.

Vil vekke konkurranseinstinktet for en grønnere studietid

Pilotprosjektet «Grønn studietid» i regi av Bærekraftspilotene ved UiB sikter mot å engasjere studentene til konkurranse om å gjøre hverdagen som student grønnere.

Publisert Sist oppdatert

KLIMAFONDET

  • I oktober 2020 vedtok universitetets styre å etablere et eget fond for å finansiere tiltak som skal engasjere ansatte og studenter i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk.
  • Fondets formål er å finansiere tiltak som bidrar i arbeidet for et mer miljø- og klimavennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.
  • Neste søknadsfrist for klimafondet blir våren 2023 (dato kommer på nettsiden: Klimafond | HMS-portalen | UiB )

- Prosjektet dreier seg om å skape engasjerende insentiv for studenter ved UiB til å lære om hvordan man kan gjøre studietiden grønnere. Det handler også om å vise tydelig se hvordan alle monner drar - og ikke minst la studentene kjenne på styrken i fellesskapet, sier bærekraftspilot ved UiB, Silje Synøve Høgelid.

Pilotprosjekt

Prosjektet «Grønn studietid» fikk nylig støtte av Klimafondet ved UiB, og Bærekraftspilotene kan dermed gå i gang med den innledende fasen av arbeidet. Grønn studietid vil fra nyttår rulles ut som et pilotprosjekt, der tre studieprogram vil konkurrere om å gjøre små og store klimavennlige grep i hverdagen. Etter pilotprosjektet håper Høgelid prosjektet kan skaleres opp, slik at alle studenter vil kunne være med.

- Jeg håper prosjektet skal skape stort engasjement blant studentene som deltar, og at vi dermed legger grunnlaget for å kunne gjennomføre Grønn Studietid i stor skala, sier hun.

Poeng for grønne valg

- Hvordan fungerer poengsystemet?

- Man kan tjene seg opp poeng underveis - blant annet ved å reise grønt tilbake til studiestedet etter juleferien, slå av lys i rom som ikke er i bruk, øke graden av resirkulering, spise kjøttfritt i lunsjen, arrangere byttekvelder og mye mer, sier Høgelid.

Silje Synøve Høgelid er en av fire bærekraftspiloter ved UiB, og har ansvar for det tematiske området «bærekraftig studentliv». Her under rydding av plast under aksjonen Rein Hardangerfjord i høst

Premien per studieprogram er inntil 10.000 kroner, dersom man får maks antall poeng. I tillegg kan studentene konkurrere om en ekstrapott på 5.000 kroner som går til deltakerne med den aller grønneste studietiden. Premiepengene kan studentene bruke som de ønsker, under forutsetning av at de blir brukt på en klimavennlig måte.

Påmelding

Alle studieprogram ved UiB kan søke om å delta, og det er tillitsvalgte som søker og tar på seg ansvaret for å melde inn poeng underveis.

Frist for å sende inn søknad om deltagelse er søndag 18. desember. Du søker ved å sende en e-post til baerekraftspilotene@uib.no innen fristen og merke den med «Grønn Studietid».

I søknaden skriver du kort om: 1) hvilket organ dere er tillitsvalgt i og deres rolle 2) hvilke studenter du er tillitsvalgt for og hvor mange 3) hvem som blir ansvarlig kontaktperson for deltagelsen fra de tillitsvalgte og 4) hvorfor bærekraftspilotene bør velge ut nettopp deres studieprogram til å delta i pilotprosjektet.

Bærekraftspilotene vil deretter gjennomgå søknadene og velge ut tre masterprogram, blant annet basert på motivasjonen for å delta i prosjektet.

Klimakrisen kan føles overveldende

Høgelid er glad for at Klimafondet ved UiB støtter prosjekter som kan være med å engasjere studenter til å ta grønnere valg i hverdagen.

- Det er kjempeviktig at klimafondet støtter nettopp slike prosjekter. Ofte er utfordringen rundt møtet med klimakrisen nettopp følelsen av å føle seg ubetydelig i møte med en overveldende utfordring. Ved å støtte slike prosjekt kan UiB vise betydningen i handlingene vi alle gjør til daglig - og hvordan vi alle kan være med å utgjøre en forskjell, både alene og særlig sammen med andre, sier hun.

Selv om det i pilotprosjektet er begrensinger på hvor mange som kan delta, sier Høgelid at det blir lagt opp til et fysisk arrangement for alle studenter i løpet av prosjektperioden. Her vil studentene kunne få tips til hvordan man kan leve grønnere. I tillegg vil arrangementet være et sosialt møtepunkt både for studenter ved UiB og andre utdanningsinstitusjoner.

- På sikt håper jeg vi kan utføre Grønn Studietid i stor skala ved UiB. Kanskje kan vi også utfordre andre utdanningsinstitusjoner og deres studenter til en konkurranse om å ha den grønneste campusen? Det må være målet! Sammen kan vi gjøre en forskjell, avslutter Høgelid.

Powered by Labrador CMS