BÆREKRAFT

Bærekraftspilotene ved UiB. Bakerst f.v. Silje Synøve Høgelid, Josefine Gjerde, Robin Sebastian Rodval. Fremst: Hans Magnus Meland.

Møt de nye bærekraftspilotene

Hans Magnus Meland, Silje Synøve Høgelid, Josefine Gjerde og Robin Rodval Sebastian er UiBs nye bærekraftspiloter.

Publisert

FØLG PILOTENE

Her kan du følge med på Bærekraftspilotene sine aktiviteter:

Nettsider: UiB Bærekraft

Facebook: Bærekraftspilotene UiB | Facebook

Instagram: Bærekraftspilotene

Ta også gjerne kontakt med bærekraftspilotene på epost: baerekraftspilotene@uib.no

I rollen som bærekraftspiloter skal de fire bidra til å løfte studentperspektivet inn i UiB sitt arbeid med bærekraft og Klimanøytralt UiB.

Allerede godt i gang

Det nye kullet av bærekraftspiloter hadde sin første offisielle dag i jobben 15. august, og er allerede godt i gang med arbeidet. De har blant annet bidratt til Sammen sin Gjenbruksfestival 14. august og studentenes ryddeaksjon i Nygårdsparken etter velkomstuka, sistnevnte i samarbeid med Sammen Bergen og Naturvernforbundet Hordaland.

En rekke andre arrangementer og aktiviteter er under planlegging, og pilotene viderefører også arbeidet med Byttebua, som er et permanent byttemarked for studenter i Bergen og ansatte ved UiB.

Sammen med hver sine mentorer på UiB vil de fire jobbe med ansvarsområdene: Studier og fag, Bærekraftig studentliv, Klimanøytralt UiB og SDG-konferansen i Bergen.

Dette er de nye pilotene:

Studier og fag

Hans Magnus Meland

24 år, studerer lektorstudiet i historie og har studier og fag som ansvarsområde.

Hvorfor ønsket du å være bærekraftspilot ved UiB?

- For å kunne bidra til å gjøre universitetet klimanøytralt, og for å skape engasjement rundt og være med på å forbedre UiB sitt tilbud av klima-relevante fag.

Hva ser du mest frem til i jobben?

- Å jobbe tett med både studenter og UiB-ansatte for å tilrettelegge for et tettere samarbeid mot et grønt universitet.

Hva er ditt beste bærekraftstips til studenter?

- Å skaffe seg mer kunnskap om temaet! Tips: ta en titt på UiB sitt tilbud av klima- og bærekrafts-relaterte fag. Det er et bredt tilbud innenfor mange fagområder!

Hva er ditt beste bærekraftstips til UiB-ledelsen?

- Sats på grønne investeringer, og å forbedre studenters muligheter til å ta utdanning innenfor klima og bærekraft.

Bærekraftig studentliv

Silje Synøve Høgelid

27 år, studerer master i administrasjon- og organisasjonsvitenskap og har bærekraftig studentliv som ansvarsområde.

Hvorfor ønsket du å være bærekraftspilot ved UiB?

- Jeg ønsker å være bærekraftspilot fordi jeg er brennende opptatt av klima.

Hva ser du mest frem til i jobben?

- Jeg ser mest frem til å legge til rette for at studentene ved UiB kan ta grønnere valg i hverdagen sin, og oppdage hvor enkelt og fordelaktig det er å leve mer klimavennlig! Både for klima - og for studentlommeboka.

Hva er ditt beste bærekraftstips til studenter?

- Å leve mer klimavennlig er en vinn-vinn situasjon! Du sparer mye penger, det er bedre for helsa og det bidrar til en tryggere fremtid på både kort og lengre sikt. Og husk: alle monner drar!

Hva er ditt beste bærekraftstips til UiB-ledelsen?

- Gjør bærekraft til UiBs overordnede styringsmål i strategien for den neste perioden.

Klimanøytralt UiB

Josefine Gjerde

23 år, studerer sammenliknende politikk og har Klimanøytralt UiB som ansvarsområde.

Hvorfor ønsket du å være bærekraftspilot ved UiB?

- Å sørge for at studentenes stemme blir løftet inn i Universitetets arbeid med klima og bærekraft er helt avgjørende for et fremtidsrettet og grønt universitet. Det vil jeg bidra til!

Hva ser du mest frem til i jobben?

- Jeg gleder meg til å lære mer om hva UiB gjør for å kutte klimagassutslipp og bli et mer bærekraftig universitet, og presse på for å høyne ambisjoner og innføre flere tiltak. I tillegg er det utrolig givende å jobbe med og treffe andre klimaengasjerte studenter!

Hva er ditt beste bærekraftstips til studenter?

- Ta vare på de tingene du har, kjøp og kast mindre, men viktigst av alt: Hold politikere og maktpersoner ansvarlige. Bruk din stemme når du kan!

Hva er ditt beste bærekraftstips til UiB-ledelsen?

- Fly mindre, bruk mer penger på energisparingstiltak og lytt til studentene!

SDG-konferansen

Robin Sebastian Rodval

28 år, studerer Master i Geographies of Sustainable Development og har SDG-Konferansen 2023 som ansvarsområde.

Hvorfor ønsket du å være bærekraftspilot ved UiB?

- For å fremme studenters kreativitet og innovasjonsevne på UiB.

Hva ser du mest frem til i jobben?

- Å jobbe nærmere studenter og å få bidratt til en svær internasjonal konferanse.

Hva er ditt beste bærekraftstips til studenter?

- Bruk det du har - trenger du et handlenett til? Må du kjøpe nytt, eller kan du finne det brukt?

Hva er ditt beste bærekraftstips til UiB-ledelsen?

- Samarbeid mer med studentene - vi brenner av idéer, tanker, kreativitet, men vi må få utløp for det.

Powered by Labrador CMS