NY MASTER I BÆREKRAFT

HARD KONKURRANSE: Anna Blome og Harry Lewis Lawford trives godt som studenter ved UiB sin nye master i bærekraft. Nærmere 300 studenter konkurrerte om de 20 plassene.

Hard konkurranse om plassene til ny master i bærekraft

– Den tverrfaglige tilnærmingen til bærekraft gjorde at jeg ble ekstra interessert i å søke. Vi får en unik kompetanse som gjør oss bedre rustet til å løse problemstillinger knyttet til globale samfunnsutfordringer og klimaspørsmål.

Publisert Sist oppdatert

MASTER I BÆREKRAFT

Master i bærekraft er ett nytt to-årig studium ved UiB fra høsten 2021. Studiet koordineres ved Senter for vitenskapsteori.

Programmet har 20 studieplasser og en tverrfaglig tilnærming til bærekraft

Studentene kan fordype seg i klima og energiomstilling, marin bærekraft eller globale samfunnsutfordringer

Masterprogrammet ser på hvordan samfunn, politikk, vitenskap og lovverk kan arbeide samnmen for en mer bærekraftig verden.

Målet med masterprogrammet er å utdanne kandidater som kan bidra i arbeidet med å finne nye løsninger på bærekraftsutfordringene

UIB OG BÆREKRAFT

Universitetet i Bergen har et ansvar for å forberede kommende generasjoner på å løse nye oppgaver.

Universitetet i Bergen satser mye på forskning og utdanning innen globale samfunnsutfordringer, og er anerkjent som et nav i det akademiske arbeidet for å fremme FNs bærekraftsmål (SDGer), med initiativer som SDG Bergen og den årlige SDG-konferansen.

Anna Blome og Harry Lewis Lawford er veldig fornøyd med å ha fått plass ved det nye masterstudiet ved UiB. Nærmere 300 studenter konkurrerte om de tjue plassene. Den tverrfaglige masteren tar utgangspunkt i fag som biologi, juss, klimavitenskap, historie og samfunnsvitenskap.

Tverrfaglig tilnærming til globale utfordringer

Harry har en bachelor i historie fra før, og tanken var egentlig å ta en master i historie. Men planen ble endret da han oppdaget det nye masterstudiet i bærekraft.

FNS BÆREKRAFTSMÅL

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

– Tankene begynte å spinne da jeg leste om programmet. Jeg ble spesielt interessert i den tverrfaglige tilnærmingen og var nysgjerrig på hvordan de ville gjøre bruk av det humanistiske perspektivet inn mot bærekraftsfeltet, forteller Harry.

En måned inn i det nye studiet har han allerede fått bruk for historiekunnskapene sine.

– Noe av det første vi gjorde var å se på miljøbevegelsen i et historisk perspektiv. Så det var jo godt innenfor min komfortsone, sier Harry, som også har rukket å bli introdusert for klimavitenskap og energi.

– Jeg synes det er spennende å lære fra andre fagdisipliner enn min egen. Foreleserne er flinke til å formidle på en måte som gjør at alle kan følge med, uavhengig av hvilken fagbakgrunn en har, mener Harry.

Studentene velger spesialisering basert på hvilke fag de har i fagkretsen fra før. De kan fordype seg i klima og energiomstilling, marin bærekraft, eller globale samfunnsutfordringer.

Harry har valgt å spesialisere seg inn mot globale samfunnsutfordringer.

– Jeg håper på å jobbe med bærekraft i fremtiden, og tror dette programmet gir kompetanse som kan passe inn flere steder i arbeidslivet.

Fremtidsrettet master

Anna Blome har valgt å spesialisere seg innenfor marin bærekraft.

– Jeg har studert hav- og kystforvaltning tidligere, og valgte denne retningen fordi det passer godt til min bakgrunn. Å skape en marin og maritim sektor som er bærekraftig, samtidig som vi jobber med energiomstilling, er en av de største utfordringene vi står overfor globalt, mener Anna.

Masterstudentene jobber på tvers av fag, samtidig som de samarbeider for få en bedre forståelse av de globale utfordringene rundt bærekraft. Det er lagt opp til aktiv læring både i grupper og individuelt, og studentene spiller selv en nøkkelrolle i sitt eget studieopplegg. Anna trives veldig godt med måten studiet er lagt opp på.

– Jeg synes det er lærerikt med kritiske gruppediskusjoner, og synes det er interessant å bryne min kunnskap opp mot andres gjennom case og gruppearbeid.

Harry er enig med Anna.

– Én enkel fagdisiplin kan ikke produsere den nødvendige kunnskapen vi trenger for å løse klimakrisen, naturkrisen og andre bærekraftsutfordringer. Dette programmet tar inn studenter fra mange ulike fagdisipliner og legger opp til tverrfaglig samarbeid, noe jeg syntes er veldig interessant.

Forelesere i forskningsfronten

Anna tror den nye masteren i bærekraft er et viktig bidrag til å kunne møte fremtidens utfordringer.

– Dette programmet er høyaktuelt og dekker et viktig behov i utdanningsmarkedet. Jeg tror bærekraft er koblet til alt, og at flere og flere sektorer innser at det ikke er noen fremtid uten bærekraftige løsninger, sier Blome. Hun har ikke helt bestemt seg for hva hun skal jobbe med når hun er ferdig utdannet, men sier hun håper hun kan jobbe med noe som er relatert til bærekraft.

– Jeg kunne godt tenke meg å jobbe å finne innovative og tverrfaglige løsninger for den marine og maritime sektor, og et mer bærekraftig hav. Jeg har et sterkt ønske om å bidra til å finne løsninger på disse utfordringene, sier Anna.

Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit har utviklet det nye masterprogrammet sammen med kollegaer fra ulike fagdisipliner ved UiB. Han er glad for å se utdanningstilbudet treffer så godt hos studentene.

– Vi er veldig fornøyde med at så mange har søkt seg til dette studiet. På UiB har vi fagmiljø som ligger helt i forskningsfronten når det kommer til å finne nye løsninger på bærekraftsutfordringene. Jeg synes det er viktig at vi også bruker denne kunnskapen til å utforme relevante utdanningsprogram for fremtidens arbeidstakere

Powered by Labrador CMS