NYHET

Verdens høyere utdanningsinstitusjoner har en unik posisjon når det kommer til å bidra til de sosiale, økonomiske og miljømessige transformasjonene som kreves for å håndtere verdens mest presserende problemer. Institusjoner for høyere utdanning bør bidra til implementeringen av bærekraftmålene samt å forme målene utover 2030, fastslår Global Independent Expert Group i en ny rapport som lanseres av UNESCO og Universitetet i Bergen

Ny UNESCO-rapport krever handling fra verdens universiteter

Med 2030 mindre enn et tiår unna, bør bærekraft bli en kjerneaktivitet og målsetning for universiteter og høyskoler. Dette er hovedbudskapet i en ekspertrapport lansert av UNESCO i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten ble lagt fram under UNESCOs Verdenskonferanse for høyere utdanning (WHEC2022) i Barcelona torsdag.

Rapporten har fått tittelen "Knowledge-driven actions: Transforming higher education for global sustainability”, og etterlyser en mer bærekraftig kurs for verden. Den er skrevet av Global Independent Expert Group on the Universities and the 2030 Agenda (EGU2030), et arbeid som Universitetet i Bergen (UiB) har vært sekretariat for.

Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, gir UiB honnør for arbeidet som er lagt ned.

– Jeg er glad for at Norge og Universitetet i Bergen tok en lederrolle i arbeidet med å sette dette viktige temaet på den internasjonale agendaen. Hvis vi skal nå bærekraftmålene er vi nødt til å støtte opp under den avgjørende rollen til høyere utdanningsinstitusjoner som pådrivere for kunnskapsbaserte og innovative løsninger, sier Hoel til UiB.

Fri, uavhengig og nysgjerrighetsdrevet forskning

Ekspertgruppen fremla sin rapport med en rekke anbefalinger på et arrangement på dag to av Verdenskonferansens hovedprogram. Rektor Margareth Hagen åpnet arrantementet sammen med statssekretæren.

Margareth Hagen sa på åpningen av arrangementet at fri, uavhengig og nysgjerrighetsdrevet forskning bidrar til robuste samfunn som er beredt på nye utfordringer og dette er viktig å huske når vi jobber for å oppnå FNs bærekraftsmål.

En klar beskjed til alle ledere i høyere utdanning

Framleggelsen av rapporten er også starten på en åpen og kritisk debatt om høyere utdanningsinstitusjoners roller.

– Vårt håp er at denne rapporten vil fungere som et teoretisk grunnlag som oppmuntrer ledere og interessenter i høyere utdanning til å tenke kritisk og handle raskt til støtte for 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Det er vår overlevelse og felles fremtid som står på spill, fastslår Stefania Giannini, UNESCOs assisterende generaldirektør for utdanning i forordet til rapporten.

Bak rapporten står et internasjonalt panel med fjorten uavhengige eksperter. Blant dem er den norske professoren og forfatteren Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo.

– Universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner må være i forkant av den globale overgangen mot bærekraftmålene, gjennom utdanning, forskning og ikke minst samhandling med storsamfunnet. Fri, kritisk tenkning og innovasjon i vid forstand er avgjørende for å møte de utfordringene vi står overfor, sier Dag O. Hessen.

En av rapportens co-chairs, professor Silvia Schmelkes, trakk under arrangementet frem at universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner generelt har en høy status og tillit i samfunnet. De burde derfor bruke dette til å utvide sine relasjoner med andre sektorer i samfunnet.

Høyere utdanningsinstitusjoner i en unik posisjon

Ekspertgruppen understreker også behovet for at universitetene blir mer åpne institusjoner som kan innlemme ulike kulturer og kunnskapssystemer og innta en mer demokratisk tilnærming til kunnskapsdeling. Det oppfordrer til en mye sterkere tilstedeværelse i samfunnet gjennom bevisstgjøring, oppsøking og partnerskap. Ifølge Independent Expert Group er denne overgangen avhengig av ny kunnskap og forskning, og her bør høyere utdanningsinstitusjoner bidra.

På et UiB sidearrangement dagen før, diskuterte et panel ledet av professor Tor Halvorsen en av rapportens anbefalinger om å utvikle et felles benchmarkingssystem for universitetene og bærekraftmålene. I panelet satt representanter fra ekspertgruppen, SANORD og Norad.

Det var diskusjon og uenighet om hvordan benchmarkingssystemet skal utformes, men det var stor enighet om at universitetene spiller og vil spille en avgjørende rolle for å tilveiebringe kunnskapsgrunnlaget for oppnåelsen av dagens bærekraftmål og i utformingen av de målene som vil erstatte 2030-målene.

Rektor Hagen takket arbeidsgruppen og understreket at på tross av de vanskelige arbeidsforholdene under pandemien og at alt arbeidet derfor har vært gjort digitalt, har gruppen levert en solid rapport som danner et godt grunnlag for en videre dialog og diskusjon.

Powered by Labrador CMS